Tag renovation

 

 

Type

Levetid

Pris

Bemærkninger

Arkitektonisk vurdering

1. Skadede skifre udskiftes med nye Kun midlertidig reparation Udskiftningen foregår ved at man fjerner den skadede skifer og presser en ny op på samme plads. Ulempen er især at man ikke kan komme til at kitte ordentligt.

 

Den nye skifer vil afvige fra de oprindelige, da de nye har et lag glat og halvmat maling.
2. Afrensning, fugning og maling 10-20 år

5 års garantiordning

Teknologisk Instituts erfaringer med disse tage er ikke gode. De forbliver ikke tætte. Værst ved tage med lav hældning, f.eks. Åbrinken.

 

3. Afrensning og påbrænding af tagpap

Se også (8)

20-30 år

10 års forsikringsgaranti

210 kr./m2 i 1995-priser (+inddækning og udluftning). Teknologisk Institut vurderer denne løsning til at være en teknisk forsvarlig.

Før tagpappen brændes på, skal zinkinddækninger og zinkhætter undersøges nøje og evt. skiftes ud.*

Forsikringsselskaberne kræver at man etablerer udluftning i tagryggen.

 

4. Nye taglægter og eternitskifre lagt ovenpå det gamle tag 390 kr./m2 i 1995-priser (+inddækning og udluftning). Teknologisk Institut vurderer at denne mådes fordele er at dels skal man ikke fjerne skifre med asbest, og dels er det billigere end en regulær udskiftning (5). Dette tag vil ødelægge ’takten’ i husrækkens tagrygning, fordi den bliver højere. Desuden kommer der en synlig fodzink over tagrenderne, som ikke er eftertragtelsesværdig.

 

5. Taget skiftes ud med et tilsvarende (med nyt undertag). 40-45 år Dyrere end (4) fordi de asbestholdige eternitskifre skal fjernes og deponeres.

 

Ved denne løsning vil det være oplagt at lægge et undertag for at få taget helt tæt.

Løsningen giver mulighed for at få hele taget optimalt isoleret.

Taget hæves lidt (svarende til tykkelsen på listen der monteres mellem taglægter og undertag) – men ikke så slemt som (4).
6. Nye lægter og profilerede tagplader lægges på det gamle tag (kun små huse)

 

250-270 kr./m2 i 1995-priser (+inddækning og udluftning). Man undgår at fjerne bølgeplader med asbest.

Der kan opstå tekniske problemer, hvor garagetaget mødes med facaden.

Tagfladen kommer til at ligge for højt i forhold til naboerne. Som (4)
7. Det eksisterende tag udskiftes med profilerede tagplader

(kun små huse)

 

Dyrere end (6) fordi abestholdige skifre skal bortskaffes. Arkitektonisk at fortrække fremfor (6)
8. Afrensning og pålægning af tagpap med trekantlister på 60 cm. (kun store huse)

eks. nr. 143

 

20-30 år

10 års forsikringsgaranti.

Forsikringsselskaberne kræver at man etablerer udluftning i tagryggen. Acceptabel de steder hvor der er højdespring mellem husene. Bør kun vælges, hvis beboerne i hele rækken kan enes om det.
9. Udskiftning af taget med naturskifer

eks. nr. 30

100-200 år

Der gives ingen garantier

Ca. 50.000 kr. dyrere end (5) i 2002-priser. Undgå kinesisk skifer.

Taget er tungere end de andre løsninger, men spærene kan bære det.

Hvis man vælger en skifer der i farve og form svarer til de andre huse, falder dette tag smukt ind i helheden.

 

 

%d bloggers like this: