Garagen

Det anbefales at isolere vægge og loft i den bageste del af garagen. Betonvæggene kan f.eks. isoleres med 50 mm. batts med en brandhæmmende plade ovenpå. De nødvendige bærelægter kan gøres fast i hullerne fra støbeformen. Disse er udfyldt med almindelig mørtel.

Loftet i den forreste del af garagen er svært at isolere. Hulrummet må ikke fyldes helt ud af hensyn til udluftningen under tagpladerne (og over isoleringen).

Husk at der skal søges tilladelse til at udnytte garagen til beboelse. Ansøgningen sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tagvindue i garagen

Hvis garagen bruges til bolig, kan man med fordel sætte et ovenlysvindue i tagfladen. Vinduesarealet bør være 7% af gulvarealet.

Mange garagetage “hænger” mellem spærene. Taget bør rettes op, før der isoleres eller sættes tagvindue i.

Der har tidligere været krav til placeringen af tagvinduer pga. brandbestemmelser. Dette krav er bortfaldet idet der alene stilles krav til vægge i adskillelser mellem rækkehusene. Der stilles ikke krav til tag over lavere liggende bygningsdele, heller ikke selvom det er placeret tættere på skel end 2,5 meter, idet der ikke er højere liggende facade parallelt med skellinjen.

%d bloggers like this: