Ejerskifte

Tilmelding til administrator

Sælgeren meddeler administrator, at huset sælges.

Nye ejere skal også selv henvende sig samme sted med de nødvendige oplysninger for den fremtidige kontakt, bl.a. opkrævninger til fællesanlæg (jf. telefonnøglen).

Aflæsning af målere

Ved salg skal sælgeren huske at aflæse sine målere:

  • Varmemåler: Aflæses ved fraflytningen og meddeler administrator ejerskiftet.
  • Elmåler: Aflæses ved fraflytning og meddeler DONG Energy ejerskiftet.
  • Vandmåler: Aflæses og meddeles til kommunen samt købers advokat, da den som regel indgår i refusionsopgørelsen.

Udlejning

Hvis huset lejes ud, er det husejeren, der hæfter for alle forpligtelser overfor grundejerforeningen.

Husk at gøre køber eller lejer opmærksom på husbogen og hjemmesiden, så vedkommende ved hvor og hvordan eventuelle problemer kan løses.

%d bloggers like this: