Relevant lovgivning

Servitutter og tinglysninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 1965 en mængde detaljer vedrørende Åbrinkens om- og tilbygninger. Det var en lempelse i forhold til amtets tinglysning fra den 4. juni 1954. Men der er stadig gældende punkter fra den første deklaration:

 • Tværmure mellem husene to og to skal være fælles brandmure. Hver grundejer skal vedligeholde sine sider.
 • Vand: Ejendommene skal have fælles vandledninger. Vandledningerne skal lægges i overensstemmelse med kommunens krav og forsynes med de påkrævede stophaner. De vedligeholdes i fællesskab af de grundejerne der bruger dem. Vandledningernes ejere har ret til at have ledningerne liggende uforstyrret på ejendommene, og både kommunen og ejerne skal have adgang til eftersyn, rensning og reparationer af ledningerne. Dog skal de hver gang erstatte den eventuelt forvoldte skade. Ved uenighed vælger retten de personer der skal fastsætte beløbet.
 • Varme: Ejendommene skal have fælles varmeanlæg. Grundejerne skal i fællesskab sørge for at holde varmeanlæggene kørende på tilfredsstillende måde. Det omfatter vedligeholdelse og fornyelser. Udgifterne til drift og vedligeholdelse af varmeanlæggene (også brændsel) fordeles mellem grundejerne ved forholdstal.
 • Der hvor de fælles jordledninger ligger i vejene, er det grundejerne der skal betale for at genoprette vej, kloak og forsyningsledninger efter skader opstået i varmesystemet. Men grundejerne kan ikke kræve erstatning for skader på varmesystemet, der er opstået som konsekvens af f.eks. nødvendigt gravearbejde. Hvis vejene eller de kommunale ledninger lægges om, er det også grundejerne der skal betale for ændringer i varmesystemet.
 • Grundejerne er ansvarlige for anlæggelsen og vedligeholdelsen af de fælles arealer.

Læs mere under tinglysninger.

Læs også artikel fra Parcelhusejernes Landsforening her. Artiklen har været bragt i medlemsbladet “Mit Hus” nr. 2 i august 2008.

Deklaration om småhuse

Kommunalbestyrelsen meddelte i 2003, at den tillader opførelse af en småbygning (et “skur) i haven til det enkelte Åbrinkenhus.

Læs brevet fra kommunen her.

Hegn og hæk

Vedligeholdelse

Vejloven* pålægger husejere at sørge for at deres beplantning holdes indenfor visse rammer, når den støder op til vej- eller stiareal. Grænserne er:

 • Udefter: Beplantningen må kun gå til skellet.
 • Opefter: fri højde 2,80 m over fortovet og 4 m over kørebanen.
 • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid friholdes.
 • Fortov, fællessti og kørebane i forbindelse med privat fællesvej skal holdes rene.
 • Der må ikke anbringes materialer på vejarealet uden kommunens tilladelse (f.eks. byggematerialer, affald, hegn, skilte mm.).
 • Disse pligter handler om at tage hensyn til ambulancer, renovationen og fodgængere, især blinde, andre handicappede og fodgængere med barnevogn.

Hvis dette ikke overholdes, kan kommunen sætte en tidsfrist og hvis dén overskrides vil oprydningsarbejdet blive udført på grundejerens regning. Spørgsmål kan rettes til kommunens driftsafdeling i Teknisk Forvaltning.

* Lov om offentlige veje § 103, stk. 2 samt Lov om private fællesveje § 47.

Hegnsloven

I forbindelse med ombytning eller ændring af hegn gælder visse regler, som er beskrevet i Hegnsloven. Som hovedregel kan det anbefales at tale med naboen om sit behov for ændring, helst tidligt i forløbet, så man sammen kan finde en løsning. Det fremkalder gerne negative reaktioner at man slet ikke er blevet spurgt. Hegnsloven siger bl.a.:

”Hvis ombytningen eller ændringen medfører fordele for begge parter, kan naboen tilpligtes at afholde indtil halvdelen af udgiften”.

”Ved boligbebyggelse kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang årligt til en højde af 1,80 m”.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: