Bestyrelsens rolle

I henhold til gældende vedtægter for grundejerforeningen er bestyrelsen oprettet med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig (jf. Vedtægter for foreningen, §1):

  • At sikre tilførslen af fjernvarme til brug for boligopvarmning og varmt brugsvand til rækkehusene i Åbrinken (matr. nr. 2 k og 2 af, Lundtofte by og sogn)
  • At administrere Åbrinkens fællesarealer

Bestyrelsen indkalder til en årlig generalforsamling, der er bestyrelsens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer til at varetage det praktiske arbejde på grundejerforeningens vegne.

Fjernvarme

Bestyrelsen har ansvaret for drive varmeinstallationerne i Åbrinken 78 og 195 (jf. Vedtægter for foreningen, § 3).

Fælles arealer

Bestyrelsen har ansvaret for at sørge for vedligeholdelse af fællesarealerne, som inkluderer:

  • De to græsplæner i den nordlige del af Åbrinken dels langs Bredevej, dels langs Mølleådalen
  • Naturlegepladsen
  • Beplantningen ved vejbump
  • Bomme ved enden af stier i udkanten af Åbrinken

Desuden tilstræber bestyrelsen løbende at sørge for forbedring af de fælles arealer i relation til rekreativt brug herunder:

  • Legeaktiviteter
  • Borde-bænke sæt
  • Beplantning (fx frugttræer/-buske)

Typisk vil et eller flere nedsatte udvalg med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem varetage det konkrete arbejde i forbindelse de rekreative områder.

Byggesager

Den øverste myndighed i byggesager er kommunens tekniske forvaltning. Forvaltningen giver tilladelse til (eller afslag på) byggeprojekter, og forvaltningen er den myndighed, der kan vurdere lovligheden af færdige byggeprojekter. Hvis en husejer ønsker at bygge til eller om, skal vedkommende derfor søge kommunen, og hvis en husejer ønsker at anmelde en (potentielt) ulovlig tilbygning i Åbrinken, skal dette ske til kommunen. Tidligere var der krav om, at grundejerforeningens bestyrelse (og eventuelt også naboerne) skulle godkende byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke længere er tilfældet. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s