Om- og tilbygninger

Ombygning i Åbrinken

Åbrinken er som rækkehusbebyggelse dækket af en lang række regler, servitutter, deklarationer og love, så næsten enhver form for ombygning, tilbygning eller udskiftning vil overtræde en eller anden regel. Derfor skal der søges om dispensation til (næsten) alle slags byggeprojekter. Reglen er, at der skal søges, hvis husets ydre ændres, eller boligarealet udvides.

Det betyder:

  • Man må foretage udskiftninger og reparationer, hvor husets ydre ikke ændres, uden at søge. Det kunne være udskiftning af tagsten, udskiftning af vinduer o. lign.
  • Der skal altid søges, hvis hele taget skal skiftes, da det vil medføre, at det ydre skal ændres, fordi taget skal hæves, eller der skal dispenseres for isoleringskravene i bygningsreglementet.
  • Der skal søges tilladelse til indvendige ændringer, hvis de gør, at boligarealet øges. (Eksempelvis ved, at en del af garagen inddrages til beboelse.) Andre indvendige ombygninger kan foretages uden byggetilladelse.

Tidligere var der krav om, at grundejerforeningens bestyrelse (og eventuelt også naboerne) skulle godkende byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke længere er tilfældet. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen.

Ovennævnte er en meget kort gennemgang af et komplekst regelsæt. Hvis man er i tvivl om, hvor vidt et konkret projekt kræver byggetilladelse, er man velkommen til at spørge kommunens tekniske forvaltning, før man søger. Se evt. også LTK.dk’s vejledninger og eksempler på, hvad der kan være relevant at indsende her.

I undermenuerne finder du beskrivelser af nogle af de ombygninger og “standardløsninger”, som gennem tiden er godkendt i kommunen.

 

Kort introduktion – “Tillykke med jeres nye hus”

Grundejerforeningens bestyrelse har i 2009 udarbejdet en introduktionsskrivelse især til nybagte Åbrinken-husejere med regler og anbefalinger for hvad man må og hvad man ikke må, hvis man vil bygge til eller bygge om.

Skrivelsen kan ses her.

 

Energibesparelser i Åbrinken

Den 30. januar fortalte Energirådgiver Janus Hendrichsen fra EnergiTjenesten om, hvordan man kan spare på varmen her i Åbrinken. Hans foredrag var fyldt med god inspiration og masser af praktiske tips og gode ideer.

Du kan se hans præsentation her.

Husk, at du skal søge kommunen om tilladelse, hvis en ombygning vil ændre på facaden. Det gælder også eksempelvis udskiftning (og isolering) af taget.

%d bloggers like this: