Varme

Foreningen har en aftale med Holte Fjernvarme (nu en del af Norfors) om levering af fjernvarme, og Åbrinken har sit eget anlæg til distribution af den leverede energi ud til de enkelte huse. Distribution sker via to varmecentraler beliggende i hhv. nr. 78 og nr. 195, der forsyner hver sin del af Åbrinken.

Foreningen vedligeholder systemet frem til afgreningen i hvert enkelt hus t.o.m. afspærringsventilerne for frem- og returløb i det enkelte hus.