Byggeri og Lokalplan

Her kan du finde oplysning om lovning & regler, til- og ombygninger, bebyggelsens ydre fremtræden, asbest, hegn & hække, solceller og 3D model. Se rullemenu under punktet.