Frivillige initiativer

Kanolaug

Åbrinken har siden 2017 haft sit eget kanolaug, der råder over 6 kanoer. Alle medlemmer i grundejerforeningen kan melde sig ind. Se laugets vedtægter for nærmere information om tilmelding, kontingent, mv.

Crossfit på plænen

Hver mandag og onsdag kl. 16.45-17.35 er der crossfit på den store plæne v/ Nana Quistgaard (193). Det er gratis og alle er velkomne. Vi træner hele året og i alt slags vejr.

Programmet består af en kort opvarmning, tre runder á 5-6 øvelser der hver laves i 60 sek., og ca. 15 min. strækøvelser med mindre det er for koldt/regnfuldt til at ligge stille. De tre runder har fokus på hhv. ben, mave og arme. Imellem runderne løber vi en runde på plænen. Mandag træner vi uden vægte, onsdag træner vi med vægte. Medbring derfor gerne egne vægte onsdag. Der er dog også mulighed for at låne vægte. Medbring altid egen måtte.

Alle kan være med, og der tages hensyn til skader. Bare duk op. Og hvis du bliver hooked, kan du komme på Messenger-tråden, hvor eventuelle ændringer meddeles. I sommerhalvåret er der nogle gange yin-yoga om lørdagen.

Skt. Hans

Der er tradition for, at nogle grundejere arrangerer bål og sang på Skt. Hans aften ved den fælles bålplads bag legepladsen. Som oftest stiller Åbrinkens Bålorkester (ÅBBÅ) op til at akkompagnere sangen. Initiativet er ikke en del af vedtægterne og dermed ikke bestyrelsens ansvar.

Fastelavn

Der er tradition for, at nogle grundejere arrangerer fastelavn for Åbrinkens børn. Det består af tøndeslagning, fastelavnsboller, slikposer mm. og foregår på legepladsen. Der betales et mindre beløb ved tilmeldingen. Foreningen bidrager desuden med et beløb til arrangementet. Initiativet er ikke en del af vedtægterne og dermed ikke bestyrelsens ansvar.

Loppemarked

Der er i en årrække været afholdt loppemarked på græsplænen ved Bellini den tredje søndag i august. Initiativet er p.t. sat på standby, indtil en ny frivillig melder sig til at overtage stafetten.