Solceller

Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet, at der kan gives tilladelse til montering af solceller på husene i Åbrinken. Der skal søges i hvert enkelt tilfælde, og ansøgningen skal bilægges en fuldmagt fra grundejerforeningens bestyrelse.

Kommunen har stillet følgende krav til udformning og placering af solcelleanlægget:

  • Det skal lægges på den øverste, sydvendte tagflade.
  • Solcellerne skal monteres oven på det eksisterende tag.
  • Anlægget skal fylde hele tagfladen og fremtræde ensartet og homogent.
  • Der skal opsættes 3 rækker med 9 solcellepaneler i hver. Hvis man ønsker et mindre anlæg, skal anlægget stadig udformes som et anlæg med 27 celler, og der skal suppleres med ”attrap-celler” magen til de øvrige celler.
  • Solceller og rammer må ikke have en højde på mere end 10 cm. Der skal være en afstand til tagryggen på 10 cm. Cellerne skal centreres. Den indbyrdes afstand mellem solcellerne må ikke overstige 4 cm.
  • Solcellerne skal have sorte rammer, sort baggrund, og eventuelle skinner til montering skal være sorte.

Se hele brevet med kommunens beslutning her.

Fejlmonterede solceller kan gøre taget utæt

Solcellerne monteres på et lavt “stativ” ovenpå taget. Derfor skal det gøres professionelt for at undgå uheldige følgevirkninger for taget og huset.

Ugebladet “Ingeniøren” har bragt en artikel om dette emne. Læs den her.

%d bloggers like this: