Administrator

Grundejerforeningen administreres af:

Advodan Ejendomsadministration Glostrup Lyngby København
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup

Erik Vittrup Nielsen, mail: evn@advodan.dk
Annette Steensen, mail: ast@advodan.dk
Tlf. 45 88 05 55

står for den daglige administration af foreningen, der omfatter:

  • Afregning af varmeforbrug (A*)
  • Opkrævning af grundejerbidrag (B-C-D**)
  • Administration af YouSee-aftale om bredbånd og TV-pakke
  • Bogføring
  • Udarbejdelse af årsregnskab

Derudover stiller Advodan en dirigent til rådighed på foreningens generalforsamling.

* Varmeforbrug afregnes i forhold til forbrug, dvs. kWh og m3.

* Grundejerbidraget dækker 3 typer udgifter:
B = Drift af varmecentral og ledningsnet
C = Drift af grønne områder
D = Administration