Lokalplan og andre regler

Lokalplanen

I Lokalplanen kan du finde oplysninger om, hvilke regler du skal overholde, hvis du skal bygge om, vedligeholde eller ændre på facaden og have/forhave. Den gældende Lokalplan kan downloades her: Lokalplan 278

Når du vil bygge om, er det paragrafferne i Lokalplanen, der skal overholdes. De findes på s. 22 og frem.

På de indledende sider i Lokalplanen findes en gennemgang af Åbrinkens historie herunder byggeår, arkitektur og omgivelser. Desuden er det beskrevet på hvilke områder ensartetheden i bebyggelsen skal bevares, og på hvilke områder der er en højere grad af frihed til at lave ændringer.

I forbindelse med den nye lokalplan fik Åbrinkens bestyrelse udarbejdet en arkitektonisk gennemgang af Åbrinken. Gennemgangen kan downloades her: Åbrinken Virum – Arkitektonisk gennemgang 2017

Bygningsreglementet

Ud over Lokalplanen skal Bygningsreglementet og brandkrav overholdes ved til- og ombygninger. Bygningsreglementet ændrer sig med 3-5 års mellemrum. Det til enhver tid gældende bygningsreglement samt brandkrav findes på bygningsreglementet.dk.

Byggetilladelse

Alle tilbygninger kræver byggetilladelse og mange ombygninger gør ligeledes. Hvid du er i tvivl, så kontakt kommunens byggesagsafdeling på byggesag@ltk.dk eller tlf.: 45 97 38 87.

Vær opmærksom på, at nogle indendørs ombygninger kræver byggetilladelse, mens andre ikke gør det.

Inspiration

For inspiration til diverse til- og ombygninger er Åbrinkens facebookgruppe det bedste sted at søge information. Gruppen findes på Åbrinkens Facebook side.