Snerydning og fejning

Grundejerforeningen har i samarbejde med andre grundejerforeninger en aftale med en privat entreprenør om at salte og rydde kørebanen for sne efter behov. Entreprenøren fejer desuden to gange om året.

Det er grundejernes eget ansvar at rydde sit fortov for sne og is.

Grundejerforeningen sørger for grus til fælles afbenyttelse i frostperioden. Gruset ligger i en kasse ved kanostativerne.