Grønne områder

Vedligeholdelse af de grønne områder

Grundejerforeningen har en gartner til at vedligeholde de grønne fællesarealer herunder plantekasserne. Aftalen med gartneren indbefatter, at han varetager følgende opgaver:

 • De store bede renses løbende for selvsåning og vildskud evt. smøres stød med roundup. Roserne trimmes en gang om året.
 • Bedkanten buskryddes en gang om måneden.
 • Plantekummerne holdes fri for ukrudt og affald.
 • Potentilla beskæres en gang om året.
 • Træer beskæres efter behov.
 • Græsarealer klippes ca. en gang ugentlig i vækstperioden – i alt 20-25 gange om året.
 • Der buskryddes ved stolper og sten efter behov.
 • Naturgræsareal renses for slåenvildskud en gang årligt.
 • Ukrudt langs kantsten på stamvej brændes.
 • Bålpladsen holdes. Der må ikke lægges haveaffald.
 • Boulebanen vedligeholdes.

Bålplads

Grundejerforeningen har en bålplads ved siden af legepladsen, hvor det årlige Sankthansbål afholdes.

Det er kun gartneren, der må lægge grønt affald på bålpladsen.

Boulebane

I 1994 fik Åbrinken sin egen boulebane. Den ligger på fællesarealerne lige nord for bålpladsen og står til rådighed for alle grundejerne.

Borde og bænke

Grundejerforeningen har en række bordebænke-sæt på fællesarealerne. De udskiftes ved behov. Bordebænke-sættene kan benyttes af alle, men kan ikke reserveres.