Tag & Tagrender

Husene blev oprindelig bygget med følgende tage, begge mørkegrå:

Type A: Plane eternitskifertage. Arkitekten vurderer, at disse huse skal bibeholde den plane tagflade der er så karakteristisk for husenes fremtræden. Ved udskiftning af tagene skal farven på eternitskifrene være som Dansk Eternit, farve ’sortblå’.

Type B: Bølgeeternitplader. Her vurderer arkitekten at bølgerne bør bibeholdes fordi de giver en særlig karakter til disse huse. Ved udskiftning af taget skal farven på bølgepladerne være som Dansk Eternit, farve ’sortblå’, eller Ivarsson, ligeledes ’sortblå’. Der skal bruges pladetype som Dansk Eternit B6 eller Ivarsson P6.

Tagets tilstand

Afhængigt af hvor godt tagene er blevet vedligeholdt, står de oprindelige tage nu overfor en udskiftning eller renovering.

Taget kan renoveres eller udskiftes på adskillige måder. Læs mere om fordele og ulemper samt den arkitektoniske vurdering her.

Tegninger af afprøvede løsninger kan ses her. NB: Kun ved udskiftning af taget vil man kunne sikre, at begyndende råd- og svampeangreb – forårsaget af gammel utæthed – vil blive fundet og standset.

Grundejerforeningen ’Lystoften’ (Kulsvierparken og Granparken) er en lignende rækkehusbebyggelse. Læs mere om deres erfaringer med udskiftning af bølgepladetage på www.lystoften.dk.

Tagets isolering

Der er kommet megen ny viden på isoleringsområdet siden husene blev opført. Dengang lagde man ca. 80 mm.’s isolering på loftet i form af glasuldsmåtter i crepepapir.

I forbindelse med udskiftning af tage er det hensigtsmæssigt at eftergå, supplere eller udskifte tag-isoleringen. Tagkonstruktionen tillader desværre ikke udlægning af 300 mm isolering, som er kravet i dag.

Ventilation

Den gamle isolering kan være skredet ned foran ventilationshullerne i facaden, så der spærres for udluftning mellem isoleringen og taget. Det øger risikoen for råd- og svampeangreb.

Nogle steder ligger isoleringen uforholdsmæssigt tæt på taglægterne med de samme konsekvenser.

Det er meget vigtigt at der er tilstrækkelig ventilation – både i selve tagrummet og mellem isolering og tagplader – i loftets ydre del. Der skal minimum være 50 mm. ventilationsspalte.

Dansk Eternit kan anvise egnede ventilationshætter til montering i taget.

Tagets pasning og pleje

Omfanget af tagskader kan holdes nede, hvis tagrender og nedløb renses ca. en gang om året, og inddækningerne og tagets kanter gennemgås for eventuelle utætheder.

Indvendigt kan tagrummet og spærene efterses for fugt og råd, ligeledes en gang om året. Marts måned er mest hensigtsmæssig til at finde fugtskjolder.

Angående taget i øvrigt

Taget på mange garager er ikke jævnt, men ‘hænger’ i de frie spænd. Ved en tagrenovering bør disse tagflader gøres plane før det nye tag lægges på.

Hvis eternitskifrene lægges korrekt op, ruster sømmene ikke. ’Korrekt’ vil sige at sømmene dækkes af de skifre der ligger over.

For en sikkerheds skyld bør søm og bolte i spærkonstruktionen efterses, når taget renoveres.

De oprindelige taghætter fås ikke i handelen. Konsulenten fra Teknologisk Institut foreslår, at en blikkenslager laver nye, når taget renoveres.

Tagrender og nedløb

Mørkegrå plast eller ubehandlet zink er de typer af tagrender, der passer bedst til bebyggelsen. Størrelsen er 12 cm i diameter.

Nedløb skal males med acrylplast-maling i samme farve som muren bagved og tagrender i den oprindelige grønne farve. Malingens levetid er ca. 6 år. Rørenes levetid er ca. 10-15 år.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: