Vand og kloak

Vand

Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) leverer vand til Åbrinken. For enden af hver række er der placeret en stophane, som udgør et skillepunkt mellem LTFs anlæg og grundejerforeningens. Efter stophanen er anlægget ikke længere LTFs anlæg og ansvar. Inde i husene er der placeret en vandmåler (typisk i viktualiekælderen). Rørføringen fra efter vandmåleren er den enkelte grundejers ansvar. Mellem stophanen og vandmålerne er det grundejerne i den pågældende rækkes fælles ansvar. Ændringer eller reparationer på denne del af rørføringen kommer alle i rækken til gode, og udgifter til sådanne arbejder deles mellem alle i rækken. En række kan således i fællesskab beslutte større eller mindre ændringer eller reparationer på rørføringen mellem stophane og målere, men LTF og bestyrelsen bør orienteres hver gang.

Kloak

Tekst kommer