Åbrinkens Grundejerforening

På tirsdag går der folk rundt og registrerer

Åbrinkens lokalplansudvalg oplyser, at Rønnow arkitekter på tirsdag vil lave en registrering i Åbrinken med henblik på at udarbejde en bevaringsanalyse for kvarteret. Arbejdet skal bl.a. understøtte det igangværende arbejde med at udarbejde Åbrinkens forslag til en ny lokalplan. Arbejdet på tirsdag vil medføre, at der vil gå nogle arkitekter rundt i Åbrinken og tage noter samt fotografere.

I slutningen af næste uge vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med information om de projekter, der har været i gang siden sidst – dvs. første halvår af 2017. Her vil I bl.a. kunne læse om status på lokalplansarbejdet og på asfalt- og fjernvarmearbejdet.

Midsommerhilsner fra bestyrelsen 🙂

Skt. Hans er kommet tilbage

Kære Åbrinkere

Efterlysningen gav pote, der er fundet en midlertidig løsning, og Skt. Hans bliver til noget. (Vejrguderne synes oven i købet at være blevet os mildere stemt i mellemtiden.)

Bålet tændes kl. 21:30.

Bestyrelsen

Efterlysning: Skt. Hans er forsvundet

Kære Åbrinkere

De senere år har Åbrinken ikke haft en Skt. Hans bålmester. Bestyrelsen har flere gange annonceret efter en, men uden held. Skt. Hans er ikke bestyrelsens ansvar ligesom Fastelavn ikke er det. Men Fastelavn bliver til noget hvert år, fordi der er et Fastelavns-udvalg, som arrangerer det.

Åbrinken har brug for et Skt. Hans udvalg, der hvert år står for at aftale med gartneren, at der skal lægges haveaffald på bålpladsen i tiden op til. Desuden at arrangere musik fx ÅBBÅ, printe midsommervisen, evt sørge for en heks, arrangere en båltaler eller hvad man synes der skal til. Og endelig skal udvalget tænde for bålet. Udgifter dækkes af grundejerforeningen.

Det kan stadig nås i år, hvis et par seje Åbrinkere melder sig nu. Spejderne har en del visne juletræer, som glimrende kan fungere som bålbrændsel. De skal blot trækkes fra spejderhuset over til bålpladsen. Ole fra bestyrelsen vil hjælpe med dette.

Hvem melder sig? Hvis ingen melder sig, bliver der ingen Skt. Hans i år. Meld jer hos Nana fra bestyrelsen på tlf: 22 31 82 17.

Først til mølle 🙂

 

Åbrinken sommerfest 2017

Nu kommer den endelig – Åbrinkens sommerfest – d. 26. august kl. 15.00 og frem!

Download invitation her: Sommerfest 2017

Invitationen bliver også husstandsomdelt. Endvidere er der lavet en event på facebook for Åbrinkens gruppe. Meld jer meget gerne til der – andre tilmeldingsmuligheder fremgår af invitationen.

Det er gratis at deltage, men hver husstand skal medbringe diverse, som fremgår af invitationen.

Sæt et stort kryds i kalenderen!

🙂 🙂 🙂

Information fra YouSee og info om køer på græs :)

Kære Åbrinkere

Her følger information fra YouSee om mulige forstyrrelser de foregående og næste par dage. Vi beklager at meddelelsen kommer så sent. Download her: YouSee brev om arbejde på kabel-TV

Den anden meddelelse handler om køer i nærområdet:

På vegne af Brede Kogræsserforening kan vi fortælle, at der ankommer køer torsdag eftermiddag, til folden ved tennisbanerne ved Mølleåen (mellem Brede og Fuglevad stationer). I har måske lagt mærke til, at der i mandags blev tømret, og opsat en fodringsfold?  Meningen er,  at når køerne er blevet vandt til besøg, kan man komme tæt på dem i folden, uden af få stød fra hegnet.Græsset står friskt og grønt,  og venter på to køer, der tilhører Dexterracen.Dexterkvæg stammer oprindeligt fra den sydvestlige del af Irland og slægten er én af de ældste kvægracer. Det  er den mindste race, i højde, af de danske kvægracer, en kombinationsrace, der både kan producere kød og mælk.De små Dexterkøer er skånsomme for naturen og ødelægger mindst muligt. De bruges derfor også til naturgenopretning og naturpleje.Hvis I har lyst til at følge med i hvad der sker i folden, kik på Brede Kogræsserforening på FacebookKøerne er til låns fra en landmand og vil være på besøg fra maj til oktober.

Tilbud om alarm-anlæg

Bestyrelsen har modtaget dette tilbud om alarm-anlæg til private. Tilbuddet kan downloades her: alarm-anlæg

Yderligere information om anlægget kan fås hos Jacob Rais i nr 189, der har fået anlægget installeret.

Korrektion

Posten om fjernvarme info-møde var en fejl. Vi er nødt til at udsætte dette møde 1-2 måneder. Vi beklager og beder jer se bort fra posten. Den er fjernet fra hjemmesiden, men er formentlig havnet i manges indbakke. Slet den trygt 🙂

Filmpakke fra YouSee som plaster på såret fra nedbrud

Kære alle

Godt Nytår fra bestyrelsen. Vi håber alle kom godt ind i det til trods for manglende dronning og rådhusklokker 🙂

Vi har modtaget dette brev fra YouSee angående gratis filmpakke. Alle der bruger YouSee vil endvidere få en mail eller et brev en af de nærmeste dage om filmpakken. Se brevet her: yousee

Mange hilsner fra bestyrelsen

Vinteren er over os…

Det betyder at de grønne haveaffaldscontainere ikke bliver tømt de næste tre måneder. Vi anmoder derfor alle om at sætte deres containere i vinterhi bag hækken indtil våren igen bringer lys, varme og havearbejde 🙂

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 26. oktober

Dette var første møde efter generalforsamlingen d. 13. oktober. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Rune Jacobsen

Kasserer: Torben Rahbek

Nana Quistgaard, Morten Mandrupsen, Ole Pedersen og Klaus Weber

Følgende ansvarsområder blev uddelegeret:

  • Varme, fjernvarmeanlæg, lokaleforhold vedr. varmecentralerne, serviceaftaler mv.: Morten Mandrupsen og Ole Pedersen
  • De grønne områder (herunder stier/bomme), økonomifunktion og kontakt til administrator, sekretariatsfunktion: Torben Rahbek
  • Hjemmesiden (aabrinken.dk), Facebook o.l. (ikke officielle informationskanaler), kommunikation, trivsel: Nana Quistgaard
  • Lokalplan: Klaus Weber og Nana Quistgaard
  • Signallevering (business case): Ole Pedersen og Rune Jacobsen
  • Myndighedsbehandling, vejarealet: Rune Jacobsen
  • Opgaver vedr. originalt Åbrinken boligudstyr: Klaus Weber

2) Renovering af stier og bomme:

Stien ved Børnehuset Åkanden er færdig. Arbejdet med de øvrige stier og bomme vil blive sat i gang snarest. Mandat til dette blev vedtaget på generalforsamlingen d. 13. oktober.

3) Signallevering (business case):

Forskellige løsninger blev diskuteret, herunder anvendelse af det tomrør der er trukket i ingeniørgangene i forbindelse med fjernvarmeprojektet. Endnu er intet konkret. Bestyrelen fortsætter med at undersøge muligheder. YouSee har meddelt at de slukker for alle radiokanaler på vort kabel fra årsskiftet.

4) Regnskab og budget:

Nana nævnte, at udgifter til afholdelse af generalforsamlingen ventes at blive 10.000 kr. højere end budgettet. Det er som forventet, og bestyrelsen accepterede dette. Budget for næste år – 2017/18 – justeres op.

5) Lokalplan:

To medlemmer af bestyrelsen blev udnævnt til kontaktpersoner for et forestående arbejde med den lokalplan for Åbrinken, der antages at skulle udarbejdes i kommunen måske allerede med opstart efter årsskiftet. Som aftalt på generalforsamlingen d. 13. oktober vil bestyrelsen indbyde til et møde, hvor en arbejdsgruppe skal nedsættes. Det antages at der holdes et møde inden årsskiftet. Siden bestyrelsesmødet er der sat en dato for mødet – d. 22. november – og indbydelse er postet via hjemmeside og Facebook.

6) Vejarealets overfladebelægning:

Rune orienterede om den manglende fremdrift. Efter en del kommunikation med kommunen er der endnu ikke opnået enighed om, hvilken kvalitet arbejdet skal udføres i, hvad angår de følgearbejder, som bestyrelsen antog var indeholdt i kommunens standardtilbud. Vi har ønsket en mindre ændring i forhold til standardløsningen, og det har gjort at kommunen ikke vil lade overfladebelægningen udføre i deres regi. Vi er blevet meddelt selv at skulle indgå kontrakt med entreprenøren. Vi har modtaget et kontraktforslag der er meget dyrere at udføre, end den løsning kommunen har tilbudt. Det viser sig, at forskellen primært ligger i kvaliteten i følgearbejderne, herunder forståelse af nødvendigheden heraf. Rune fortsætter dialogen med kommunen og har endvidere taget kontakt til et vejlaug i Lyngby (Chr. Winters vej m.fl.), der har ytret sig om samme emne i lokalavisen, DGO. Kontakten fortsættes med dette vejlaug. Målet er, at få kommunen til at betale for rimelige opretningsarbejder i forbindelse med opgaver der modtager tilskud fra vejfonden for private fællesveje i kommunen.

7) Kommende møder:

Næste møde blev fastsat til 7. december