Hegn og hække

Lokalplanens paragraf 8 beskriver, hvor hegn og hæk må placeres. 

Hegnslovens paragraf 18 beskriver, hvordan levende hegn ved boligbebyggelse skal vedligeholdes.

Opførelse af hegn og hække

Se Lokalplanen s. 29. (§ 8.1.1):

Hegn langs skel mod vej og sti skal være hæk. Hækken skal etableres mindst 30 cm fra skel inde på egen grund. Der må etableres trådhegn i eller umiddelbart bag hækken. Mod I.C. Modewegs Vej og Bredevej er der desuden mulighed for at opsætte raftehegn i en afstand på mindst 50 cm fra skel på egen grund. Raftehegnet skal beplantes mod vej. Der må desuden i alle baghaver etableres én låge i hegnet.

Vedligeholdelse af hække

Af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed for skraldebilder og andre store køretøjer er det vigtigt, at alle husejere løbene beskærer hække og levende hegn mod vej. Se Hegnsloven § 18, stk. 5:

Levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at færdes, skal holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Hække og levende hegn må i henhold til Hegnsloven § 18, stk. 3 maks. være to meter højt:

Ved boligbebyggelse kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang årligt til en højde af 2 m eller til den af hegnsynet i henhold til § 10, stk. 6, for sådant hegn fastsatte højde.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s