3D model

Christian Mossing (145) har tegnet en 3D model af A-husene i programmet Sketchup, som er freeware fra Google. Sketchup kan downloades her http://www.sketchup.com/

Sketchup er rigtig godt til at visualisere ændringer i udseendet ved f.eks. etablering af tilbygninger, vindfang, ombygning af garage, taghævninger osv. Man kan kopiere huset og sætte dem sammen til en række osv. Det tager nogle timer at blive fortrolig med programmet, men så er der også rigtig mange muligheder. Modellen er rimelig målfast, men det er grove mål +/- 5 cm, og der er også nogle skønhedsfejl.

NB. Christian Mossing og bestyrelsen tager ikke ansvar for 3D modellens overensstemmelse med de virkelige forhold, målfasthed eller brug i almindelighed.

En ZIP-fil med løsningen kan  downloades her.

Åbrinken originalhus bagÅbrinken originalhus front