Vigtig deadline 1. april: Frist for at tilmelde sig skift af ventiler!

Om kort tid – formentlig i løbet af april – vil Lyngby Taarbæk Forsyning udskifte vores vandmålere. Vandmålerne kan dog ikke udskiftes, hvis de ventiler der sidder lige før og efter måleren ikke kan åbne og lukke helt. Bestyrelsen har derfor været i dialog med Allan Bentsen VVS om at få skiftet de to ventiler. Det er bestyrelsens vurdering at mange husstandes ventiler enten ikke kan rokkes eller ikke kan lukkes helt. Det er ikke mærkeligt, da de fleste har oprindelige ventiler siddende. Dette er derfor en god lejlighed til at få dem skiftet uanset om de fortsat lige akkurat fungerer.

Hvis du ønsker at få skiftet dine ventiler, tilbyder bestyrelsen at koordinere dette ved at lave en samlet bestilling til Bentsen. Det, du skal gøre, er at skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk senest 1. april. Skriv “Skift af ventiler” i titlen og noter navn og husnummer i selve mailen.

Vi har ikke en nøjagtig pris, men et bud er ca. 1000 kr. pr. husstand. Når vi har modtaget jeres tilmeldinger, sender vi den samlede bestilling til Bentsen. Herefter modtager vi en pris, som vi meddeler via hjemmesiden samt facebook. Hvis du efter pris-oplysning IKKE ønsker at få ventilerne skiftet, skal du aktivt meddele bestyrelsen dette. Bentsen afregner individuelt med de involverede husstande.

Se eksempler nedenfor på, hvordan ventilerne kan sidde placeret. Vandmåleren sidder i viktualiekælderen under trappen. På nederste foto er det ventil 1 (før) og 2 (efter), det drejer sig om.

Du tjekker om ventilerne kan lukke helt ved at tænde for vandet fx ude i køkkenet. Luk derefter ventilen før vandmåler. Vandet i køkkenhanen skal nu stoppe helt, ellers er ventilen ikke tæt. Gør det samme med ventilen efter vandmåleren. Begge ventiler skal kunne stoppe vandet helt.

Mange hilsner

Bestyrelsen