Forhøjelse af à conto betaling for fjernvarme

I maj varslede Holte Fjernvarme en prisstigning fra 391 kr./MWh til 763 kr./MWh gældende fra 1. august 2022.

Prisforøgelsen er knyttet til forbruget af varmeenergi. Den faste afgift og ”motivationsafgiften” (straf for ringe afkøling), som grundejerforeningen også betaler til Holte Fjernvarme, forbliver uændret. Samlet betyder dette, at prisen for varme nu er steget med ca. 50%.

Som følge heraf bliver à conto opkrævningen fra medlemmerne nu forøget med 50% med virkning fra 1. oktober 2022. De medlemmer, der tidligere har bedt administrator om at få forhøjet à conto indbetalingen, må henvende sig til administrator igen, hvis de ønsker en større stigning end 50%. Administrator kan kontaktes på mail: evn@advodan.dk

Der må imødeses yderligere prisstigninger, idet produktionen af varmeenergi er baseret på affald, naturgas og træflis.

Bestyrelsen