Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 26. oktober

Dette var første møde efter generalforsamlingen d. 13. oktober. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Rune Jacobsen

Kasserer: Torben Rahbek

Nana Quistgaard, Morten Mandrupsen, Ole Pedersen og Klaus Weber

Følgende ansvarsområder blev uddelegeret:

  • Varme, fjernvarmeanlæg, lokaleforhold vedr. varmecentralerne, serviceaftaler mv.: Morten Mandrupsen og Ole Pedersen
  • De grønne områder (herunder stier/bomme), økonomifunktion og kontakt til administrator, sekretariatsfunktion: Torben Rahbek
  • Hjemmesiden (aabrinken.dk), Facebook o.l. (ikke officielle informationskanaler), kommunikation, trivsel: Nana Quistgaard
  • Lokalplan: Klaus Weber og Nana Quistgaard
  • Signallevering (business case): Ole Pedersen og Rune Jacobsen
  • Myndighedsbehandling, vejarealet: Rune Jacobsen
  • Opgaver vedr. originalt Åbrinken boligudstyr: Klaus Weber

2) Renovering af stier og bomme:

Stien ved Børnehuset Åkanden er færdig. Arbejdet med de øvrige stier og bomme vil blive sat i gang snarest. Mandat til dette blev vedtaget på generalforsamlingen d. 13. oktober.

3) Signallevering (business case):

Forskellige løsninger blev diskuteret, herunder anvendelse af det tomrør der er trukket i ingeniørgangene i forbindelse med fjernvarmeprojektet. Endnu er intet konkret. Bestyrelen fortsætter med at undersøge muligheder. YouSee har meddelt at de slukker for alle radiokanaler på vort kabel fra årsskiftet.

4) Regnskab og budget:

Nana nævnte, at udgifter til afholdelse af generalforsamlingen ventes at blive 10.000 kr. højere end budgettet. Det er som forventet, og bestyrelsen accepterede dette. Budget for næste år – 2017/18 – justeres op.

5) Lokalplan:

To medlemmer af bestyrelsen blev udnævnt til kontaktpersoner for et forestående arbejde med den lokalplan for Åbrinken, der antages at skulle udarbejdes i kommunen måske allerede med opstart efter årsskiftet. Som aftalt på generalforsamlingen d. 13. oktober vil bestyrelsen indbyde til et møde, hvor en arbejdsgruppe skal nedsættes. Det antages at der holdes et møde inden årsskiftet. Siden bestyrelsesmødet er der sat en dato for mødet – d. 22. november – og indbydelse er postet via hjemmeside og Facebook.

6) Vejarealets overfladebelægning:

Rune orienterede om den manglende fremdrift. Efter en del kommunikation med kommunen er der endnu ikke opnået enighed om, hvilken kvalitet arbejdet skal udføres i, hvad angår de følgearbejder, som bestyrelsen antog var indeholdt i kommunens standardtilbud. Vi har ønsket en mindre ændring i forhold til standardløsningen, og det har gjort at kommunen ikke vil lade overfladebelægningen udføre i deres regi. Vi er blevet meddelt selv at skulle indgå kontrakt med entreprenøren. Vi har modtaget et kontraktforslag der er meget dyrere at udføre, end den løsning kommunen har tilbudt. Det viser sig, at forskellen primært ligger i kvaliteten i følgearbejderne, herunder forståelse af nødvendigheden heraf. Rune fortsætter dialogen med kommunen og har endvidere taget kontakt til et vejlaug i Lyngby (Chr. Winters vej m.fl.), der har ytret sig om samme emne i lokalavisen, DGO. Kontakten fortsættes med dette vejlaug. Målet er, at få kommunen til at betale for rimelige opretningsarbejder i forbindelse med opgaver der modtager tilskud fra vejfonden for private fællesveje i kommunen.

7) Kommende møder:

Næste møde blev fastsat til 7. december

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s