Varsling af forhøjelse af à conto betalingerne til varmeforsyningen

Grundet stigende priser på vores varmeforsyning fra Holte Fjernvarme øges à conto betalingerne endnu engang. Med virkning fra 1. december 2022 bliver den samlede stigning på 110% i forhold til à conto betalingerne i varmeåret 2020-2021. Den tidligere varslede stigningen på 50% pr. 1. oktober 2022 er således indeholdt heri.

Baggrund

Grundejerforeningens omkostninger til fjernvarme fra Holte Fjernvarme afregnes som en fast afgift, en variabelafgift efter varmeforbrug (MWh) og en motivationsafgift (straf for ringe afkøling).

I maj 2022 varslede Holte Fjernvarme en prisstigning på varmeforbruget fra 391 kr./MWh til 763 kr./MWh gældende fra 1. august 2022. Den faste afgift og motivationsafgiften forblev uændrede. Som følge heraf blev vores à conto betaling med virkning fra 1. oktober 2022 forøget med 50% i forhold til vores betalinger i varmeåret 2020-2021.

I september 2022 varslede Holte Fjernvarme endnu en prisstigning på varmeforbruget fra 763 kr./MWh til 1.195 kr./MWh gældende fra 1. december 2022. Hertil en forøgelse af den faste afgift med 5%. Motivationsafgiften er fortsat uændret.

Som følge heraf øges vores à conto betaling med virkning fra 1. december 2022 således, at den samlede stigning i forhold til varmeåret 2020-2021 bliver på 110%.

Holte Fjernvarme oplyser, at produktionen af varmeenergi er baseret på affald, naturgas og træflis. Holte Fjernvarme begrunder prisstigningerne med dels et øget forbrug af naturgas grundet en mindre andel af affaldsvarme, dels den generelle udvikling i priserne på affaldsvarme, naturgas og elektricitet.

De medlemmer, der tidligere har bedt administrator om at få forhøjet à conto indbetalingen, må henvende sig til administrator igen, hvis de ønsker en endnu større stigning. Administrator kan kontaktes på mail: evn@advodan.dk.

Mvh/Bestyrelsen