Nyt om vejvedligehold

Som bekendt har kommunen besluttet at overtage vedligehold og vintervedligehold på alle gennemkørende veje i kommunen. Det betyder at stamvejen, U’et nr 12-52 og sidevejen nr 71-83 overtages af kommunen, mens vi selv fortsat står for stikvejene. Kommunen har samtidig tilbudt at påtage sig såvel vinter- som alm. vedligeholdelse af de private veje, men har ikke kunnet oplyse hverken serviceniveau eller pris.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet fortsat at søge samarbejdet med de andre vejlaug i området hvad angår vintervedligehold frem til 1. april 2024, og derefter afvente hvilket tilbud kommunen kommer med.