Referat mm. fra GF

Referat fra generalforsamlingen omdeles i weekenden d. 4. – 5. februar sammen med regnskab og budget. Bestyrelsen beklager  – og undskylder – den lange leveringstid på materialet.