Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Reminder om tømning af vejbrønde

Jf. tidligere opslag er det i morgen d. 7/6, at vores vejbrønde tømmes. Husk derfor, at der ikke må parkeres oven på en vejbrønd i tidsrummet 7-16.

Vejbrønde tømmes d. 7. juni

D. 7. juni bliver vores vejbrønde tømt, og alle vejbrønde skal derfor være fritlagte denne dag. Det er altså ikke nødvendigt at flytte alle biler ud af Åbrinken, men de må ikke holde over en vejbrønd i tidsrummet kl. 7-16.

Nyt om vejvedligehold

Som bekendt har kommunen besluttet at overtage vedligehold og vintervedligehold på alle gennemkørende veje i kommunen. Det betyder at stamvejen, U’et nr 12-52 og sidevejen nr 71-83 overtages af kommunen, mens vi selv fortsat står for stikvejene. Kommunen har samtidig tilbudt at påtage sig såvel vinter- som alm. vedligeholdelse af de private veje, men har ikke kunnet oplyse hverken serviceniveau eller pris.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet fortsat at søge samarbejdet med de andre vejlaug i området hvad angår vintervedligehold frem til 1. april 2024, og derefter afvente hvilket tilbud kommunen kommer med. 

Info vedr. serviceaftaler for private fællesveje

De fleste har formentlig modtaget et brev i eBoks fra kommunen om indgåelse af serviceaftaler for private fællesveje. Bestyrelsen følger op på dette, så medlemmerne behøver ikke foretage sig noget i den anledning.

Fejning i morgen torsdag

Vi har meget sent fået at vide, at der vil blive fejet i Åbrinken i morgen torsdag d. 13. Derfor bliver denne varsel en meget sen en, beklager. Men alle biler skal altså flyttes ud af Åbrinken i morgen. Hvis feje-arbejdet ikke bliver færdigt i morgen, vil det fortsætte fredag. Så det er en god ide også at flytte bilerne ud der.

Mvh Bestyrelsen

Fejning i Åbrinken 19. maj

D. 19. maj bedes alle biler flyttet ud af Åbrinken kl. 7.00-16.00 pga. fejning.

Husk fejning i morgen d. 29/11

Husk at flytte bilerne ud af Åbrinken i morgen mandag d. 29/11!

Fejning i Åbrinken d. 29/11

Husk at flytte biler ud af Åbrinken d. 29.nov.

Rettelse til forrige post

Meddelelsen om at biler ikke må holde over vejbrønddæksler er i forhold til brøndsugning – ikke fejning. Så pga. brøndsugning i morgen mandag og tirsdag må der i tidsrummet 7-16 begge dage ikke parkeres over vejbrønde.

Fejning i Åbrinken 14.-15. juni kl. 7.00-16.00 begge dage

Biler kan forblive parkeret i Åbrinken, men de  må ikke holde over et  vejbrønddæksel.

Vi beklager den sene udmelding.


Fejning på fredag d. 21.

Som følge af kritikken af at ikke alle veje blev fejet, vender fejemaskinen tilbage på fredag den 21. for at feje de sideveje, der har klaget. Det drejer sig fortrinsvis om nr. 12-52, nr. 102-124, nr. 197-237 og formentlig også nr. 159-195 og nr. 123-157.

Undlad derfor at parkere på disse veje på fredag.

På forhånd tak 🙂

Fejning i dag 11/5

Der bliver fejet i dag 11. maj i hele Åbrinken. Det vil sige, at bilerne skal flyttes ud af Åbrinken.