Åbrinkens Grundejerforening

Husk fejning i morgen d. 29/11

Husk at flytte bilerne ud af Åbrinken i morgen mandag d. 29/11!

Fejning i Åbrinken d. 29/11

Husk at flytte biler ud af Åbrinken d. 29.nov.

Rettelse til forrige post

Meddelelsen om at biler ikke må holde over vejbrønddæksler er i forhold til brøndsugning – ikke fejning. Så pga. brøndsugning i morgen mandag og tirsdag må der i tidsrummet 7-16 begge dage ikke parkeres over vejbrønde.

Fejning i Åbrinken 14.-15. juni kl. 7.00-16.00 begge dage

Biler kan forblive parkeret i Åbrinken, men de  må ikke holde over et  vejbrønddæksel.

Vi beklager den sene udmelding.


Fejning på fredag d. 21.

Som følge af kritikken af at ikke alle veje blev fejet, vender fejemaskinen tilbage på fredag den 21. for at feje de sideveje, der har klaget. Det drejer sig fortrinsvis om nr. 12-52, nr. 102-124, nr. 197-237 og formentlig også nr. 159-195 og nr. 123-157.

Undlad derfor at parkere på disse veje på fredag.

På forhånd tak 🙂

Fejning i dag 11/5

Der bliver fejet i dag 11. maj i hele Åbrinken. Det vil sige, at bilerne skal flyttes ud af Åbrinken.

Plan for udskiftning af ventiler

Så har vi fået en plan fra VVS-firmaet for, hvornår de kommer til hvilke rækker. Planen kan hentes ved at klikke HER

Vi håber på, at de også vil tage kontakt direkte til husstandene enten via email eller omdeling i postkasser, men vi ved ikke i skrivende stund om det sker.

Derfor vil vi kraftigt opfordre alle til at kigge planen igennem, og hvis der er husstande tilmeldt fra ens egen række, hvor man ved, at de formentlig ikke ser hverken opslag på hjemmesiden eller facebook, så giv dem et praj. Det vil være en kæmpe hjælp – så tusind tak på forhånd.

Vi er klar over, at det ikke er optimalt, at der skal være lukket for vandet hele dagen for de rækker der arbejdes på den pågældende dag. Og vi arbejder på at tidsrummet for lukning gøres kortere, men vi kan ikke love det. Der følger info om dette.

God weekend til alle 🙂

Opfølgning på skift af ventiler

75 husstande har tilmeldt sig skift af ventiler. Listen med husnumrene anført rækkevis er sendt til VVS-firmaet, der skal udføre arbejdet. Firmaet – Bentsen VVS – har efterspurgt navn, mail, adresse mm. på alle tilmeldte, så de kan afregne individuelt. Der blev derfor i går sendt en mail ud til alle, som har tilmeldt sig via bestyrelsen. I denne mail er der angivet, hvad man skal gøre for at tilmelde sig endeligt. Så det er vigtigt at mailen åbnes.

Såfremt man har tilmeldt sig og IKKE har modtaget denne mail i går fra Nana, skal man skrive til bestyrelsen. Tjek lige spamfilter først.

De, der har tilmeldt sig telefonisk til bestyrelsen, er der taget hånd om. Vi har sendt kontaktinfo på disse til Bentsen, som har kvitteret for modtagelse.

Nu er det bare at afvente info fra Bentsen om, hvornår de vil udføre arbejdet i den række man bor i.

Opfølgning på lugtgener

Bestyrelsen har modtaget følgende svar fra forsyningen angående vores henvendelse om lugtgener efter brøndsugning:

Der er fællesledninger i Åbrinken. Det betyder, at regnvandsbrøndene også går på den ledning, hvor husstandenes spildevand går på. Når vejbrøndene bliver suget, og hvis der ikke kommer vand i den igen, vil det give lugtgener. Disse lugtgener kan også trække op i afløbene i husene, da de ligger så tæt på hovedledningen. Det kan kun afhjælpes ved, at der kommes vand i vejbrøndende.

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået på vores opfordring til at skrive, hvis man havde store gener, ser det ikke ud til at problemet er så stort længere. Bestyrelsen går derfor ikke umiddelbart videre med sagen. Såfremt nogle fortsat oplever lugtgener om 14 dage, må I gerne skrive dette til os. Og så kan vi håbe på et ordentligt regnskyl snarest 🙂

Dårlig lugt fra afløb

En del i Åbrinken har klaget over dårlig lugt fra afløb i køkken og bad. Det kan være en følge af brøndsugningen i kombination med det tørre vejr. Det skyldes at kloaksystemet er forbundet med brøndene, og når der kun er meget lidt vand i kloakken, kan brøndsugning medføre lugtgener i husene.

Bestyrelsen følger op på sagen og har kontaktet Lyngby-Taarbæk forsyning. Kraftigt regnvejr kan måske afhjælpe problemet, men vi undersøger om andet kan gøres. Skriv gerne til bestyrelsen@aabrinken.dk, hvis du oplever denne gene. Så vil vi forsøge at danne os et overblik over omfanget.

Pris på ventiler

Der har været stor tilslutning til fælles udskiftning af ventiler. Det er dejligt at vi kan gå sammen om dette, og på den måde både spare penge for den enkelte og sikre fælles vedligeholdelse af vores huse.

Nu er der ud fra den store tilslutning kommet en præcis pris. Bestyrelsens forsigtige bud lå lidt til den lave side, men vi er stadig langt fra den pris, som Birger oplyste på facebook at have givet for et par år siden. Birger gav 4000 kr for udskiftning af begge ventiler.

Allan Bentsens tilbud lyder på:

Udskiftning af 2 ventiler = 2.475,- kr inkl. moms

Udskiftning af 1 ventil = 1.915,- kr inkl. moms

Tilbuddet er baseret på, at der kun skal lukkes for vandet én gang pr. række. Hvis en husstand ikke er hjemme på det af Bentsen anmeldte tidspunkt, og han derfor skal komme igen en anden dag og lukke for vandet en ekstra gang, er der en merpris på kr. 750 inkl. moms for den pågældende husstand. Der bliver benyttet messing kuglinghaner type Mecury.

Skriv til bestyrelsen hvis og kun hvis du har tilmeldt dig udskiftning og ikke længere ønsker dette efter at have hørt prisen.

Hvis du har tilmeldt skift af to ventiler og nu kun ønsker én ventil skiftet eller omvendt, skal du ikke skrive til os. Det meddeler du bare Bentsen, når han kommer. Bentsen afregner individuelt med den enkelte husstand, og bestyrelsen slipper dermed sagen herfra.

Husk at der er deadline for tilmelding d. 1. april til: bestyrelsen@aabrinken.dk. Skriv “Skift af ventiler” i titlen.

Mvh Bestyrelsen

Grønthøsteren kommer

I den nyligt omdelte orientering fra bestyrelsen fremgik det, at der fortsat er en del medlemmer, der ikke holder hække og anden beplantning indenfor skel. Dette hindrer sikker passage for os selv, gæster, varebiler, renovationskøretøjer samt ikke mindst udrykningskøretøjer. Vi har på det seneste fået flere klager fra vognmænd, der ikke kan komme frem pga. bevoksning, der rager ind over vejbanen.

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til, som det også fremgik af orienteringen, at bestille gartneren til at beskære alt det grønne, der rager ud over skel. Der er netop blevet omdelt et brev til de medlemmer, hvor vi har kunnet konstatere, at hække og anden beplantning i baghaven hindrer sikker passage. Af brevet fremgår det, at gartneren vil beskære ind til skel fra d. 1. februar 2021 og frem.

Dette kan virke som en voldsom handling, men årsagen er som beskrevet ovenfor. Det vil være en god idé at beskære selv inden 1. februar, hvis man ikke ønsker beskæring med grov hånd. Bemærk at også grene, der hænger ud over vejarealet op til højder på 5-6 m, vil blive savet af. For nærmere information kan rettes henvendelse til bestyrelsesmedlem Henrik Brade på tlf.: 40 78 10 25.