Nyt udvalg om internet i Åbrinken søger deltagere!

Bestyrelsen besluttede ved seneste bestyrelsesmøde at få nedsat et udvalg, der kan undersøge en række muligheder for en samlet løsning for internet i Åbrinken. Tanken er, at udvalget skal udarbejde løsninger og indhente tilbud, som kan præsenteres på den kommende generalforsamling i efteråret.

Christian Jebjerg (Å23) bliver tovholder for udvalget og Kirsten Ølgaard (Å58) deltager. Begge er medlem af bestyrelsen.

Men der brug for flere kræfter. Hvis du har interesse for en sådant arbejde og er villig til at lægge lidt timer i det, så skriv til: bestyrelsen@aabrinken.dk