Tilbagemelding på Hegnsagen

Bestyrelsen har den 13. november 2020 klaget til kommunen over indelukker foran facader mod
vej for 24 huse i Åbrinken med det formål at få vurderet, om de er i overensstemmelse med
Lokalplan 278. Efterfølgende er klagen for et af husene trukket tilbage.

Kommunen har den 16. august 2022 foretaget tilsyn med de resterende 23 huse, hvorefter
kommunen i løbet af efteråret 2022 har truffet afgørelse i sagerne. Kommunen orienterer ikke
bestyrelsen om afgørelserne, og derfor har bestyrelsen kontaktet ejerne af de 23 huse for at få
afklaret, hvordan sagerne er afgjort.

Ejerne af 3 huse er ikke vendt tilbage, og et enkelt hus har ikke ønsket, at deres afgørelse skulle
offentliggøres. De øvrige 19 huse har fået følgende afgørelse:

 • 9 huse har fået afsluttet sagen, fordi §8.1.1 i lokalplanen er overholdt, idet der ikke er
  noget hegn – i de fleste tilfælde en hæk. Kommunen går derfor ikke videre med sagen.
 • 6 huse har fået afsluttet sagen, da det faste hegn er opført før lokalplanen trådte i kraft.
  Kommunen går derfor ikke videre med sagen.
 • 4 huse er blevet pålagt at nedtage hegnet, da det ikke overholder lokalplanen, heraf har 2
  af husene søgt om dispensation. De 2 andre har nedtaget deres hegn.
  Et af husene fik nedtaget hegnet 4 dage efter fristens udløb, hvilket resulterede i en bøde på
  15.000 kr.

Bestyrelsen gør derfor opmærksom på, at lokalplanen skal overholdes, (også) når der etableres
hegn. Selvom hegnet er magen til andre hegn i Åbrinken, er der ikke sikkerhed for, at et nyt
hegn overholder gældende lokalplan.
Spørg Lyngby-Taarbæk Kommune (mail: byggesag@ltk.dk), hvis du er i tvivl.