Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Nyt udvalg om internet i Åbrinken søger deltagere!

Bestyrelsen besluttede ved seneste bestyrelsesmøde at få nedsat et udvalg, der kan undersøge en række muligheder for en samlet løsning for internet i Åbrinken. Tanken er, at udvalget skal udarbejde løsninger og indhente tilbud, som kan præsenteres på den kommende generalforsamling i efteråret.

Christian Jebjerg (Å23) bliver tovholder for udvalget og Kirsten Ølgaard (Å58) deltager. Begge er medlem af bestyrelsen.

Men der brug for flere kræfter. Hvis du har interesse for en sådant arbejde og er villig til at lægge lidt timer i det, så skriv til: bestyrelsen@aabrinken.dk

Tomrør i stamvejen – vedtaget på GF – men ikke i overensstemmelse med vedtægter

Kære Åbrinkere

Ved generalforsamlingen d. 22. november 2018 blev det besluttet at lægge tomrør (til trækning af lyslederkabler) i stamvejen, når fortovet alligevel vil blive gravet op i forbindelse med asfaltarbejdet. Denne beslutning er efterfølgende blevet anfægtet af medlemmer i foreningen i forhold til, om den er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, når det på generalforsamlingen samtidig blev besluttet, at fibernettet IKKE skal bruges til at overvåge lækager i fjernvarmesystemet. Bestyrelsen har følgelig sendt sagen til vurdering hos foreningens administrator og advokat Uffe Thorlacius fra Advodan. På denne baggrund kan bestyrelsen nu meddele følgende:

Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at oprette og drive et fibernet. Dette vil kun kunne gennemføres, såfremt samtlige af Åbrinkens 193 medlemmer godkender arbejdet – altså et 100% tilsagn. En beslutning om at lægge tomrør til trækning af lyslederkabler i stamvejen vil kun kunne gennemføres, hvis den er baseret på den omstændighed, at man vil foretage en overvågning af varmeanlægget via fibernettet. Derfor har bestyrelsen valgt at stoppe projektet.

De medlemmer, der i fællesskab ønsker at oprette og drive et fibernet til fælles brug i Åbrinken, kan gøre dette ved at danne en “fibernet-forening”. En sådan forening vil kunne arbejde med opgaven og derigennem tilbyde en nøglefærdig løsning til fibernet-foreningens medlemmer. Andre kan evt. afvente, at en større operatør tilbyder en fælles løsning, hvilket ikke er usandsynligt.

De midler (maks. 625.000 kr.), der kunne bruges til rør-arbejdet, vil fortsat blive indbetalt løbende gennem fastholdelse af fællesudgifternes størrelse. Den likviditet opretholder vi, så vi kan betale for asfalteringens slidlag af egne midler som tidligere besluttet. Når det projekt er gennemført, vil fællesudgifternes størrelse kunne genovervejes.

Mvh Bestyrelsen