Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Hvad sker der på plænen?

Vores gartner har for et par dage siden pløjet en tre meter bred zone af græsplænen op ud mod stamvejen langs plænen. Det sker fordi kommunen har opfordret grundejerforeningerne til at fremme biodiversitet, og fordi vi også i bestyrelsen syntes at det kunne være både smukt og spændende med nogle vilde blomster på vores fællesarealer.

Om en uge eller to vil der blive sået en vildfrøblanding, der gerne inden længe skulle få bedet til at se ud som på billedet nedenfor.

Næste skridt er at lade græsset vokse højt på dele af begge plænerne og først slå det efter blomstring. Der vil fortsat blive slået på de dele, hvor der spilles fodbold mv. Adgangen til plænen bliver ikke forhindret eller mindsket af bedet, idet der vil blive trampet små stier igennem det.

Vi forbedrer stien ved Åkanden (tidligere DanAm)

Ved sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om at rette op på de korte stier fra vejene uden om Åbrinken og ind til vores stikveje. Den gang aftalte vi, at bestyrelsen ville prøve at tage en enkelt sti for at få nogle erfaringer og danne os et indtryk af økonomien.

Nu går vi i gang! På mandag d. 12 september starter Køge Anlægsgartner med at forbedre stien ved børnehuset Åkanden. Arbejdet betyder, at fliserne bliver fjernet, og der bliver spærret for gennemgang. Husk derfor at beregne tid til at gå en anden vej. Ellers risikerer du at komme for sent til toget :). Arbejdet ventes at stå på det meste af ugen og være færdigt torsdag eller fredag.

Hensigten er, at dette skal være et pilotprojekt, som kan vise, hvordan det kommer til at se ud, når stierne er færdige. Bestyrelsen regner med at stille forslag på generalforsamlingen om at fortsætte med resten af stierne hurtigst muligt, når vi har set, hvordan den første er blevet.

Gratis brænde mm

Kære alle,

Bestyrelsens mand for de grønne områder oplyser, at gartneren er ved at afslutte oprydning efter de to efterårsstorme og snefaldet.  Der er en hel del brændestykker rundt om i vores lille  skov omkring legepladsen. Alle er velkomne til at hente – gerne på trillebør da det er meget mudret i området og ikke godt at køre bil i. Først til mølle – vi håber at mange vil benytte sig af tilbuddet. Der en del stykker af ældre årgang og mange nye, som skal tørre ca. 1 år.

Og så står der stadig haveaffaldscontainere på vores veje, men der tømmes ikke igen før marts 2016 – så I må meget gerne stille containerne ind i haverne for vinteren.
Fortsat glædelig jul og godt nytår
fra bestyrelsen 🙂