Åbrinkens Grundejerforening

Pas på indbrud

Til dem der ikke ser opslag på facebook gruppen, vil vi gøre opmærksom på, at der foregår noget der ligner en bølge af indbrud i Åbrinken i øjeblikket.

Det er derfor en god idé at være ekstra opmærksom både i forhold til at holde øje med naboerne, men også i forhold til at tage alle tænkelige forholdsregler, hvis man forlader huset.

Og for lige at slutte på en mere munter note: Tusind tak for fremmøde ved generalforsamlingen i torsdags og for at bidrage til en god og konstruktiv aften 🙂

Husk coronapas i aften

Husk generalforsamling på torsdag kl. 19.30!

Så er den her endelig – den længe ventede generalforsamling 🙂

Så kom og få et kig i det nye (gamle) selskabslokale og Høkeren ikke mindst, som vil servere en forfriskning i pausen.

Vi håber at alle kommer, og at de som ikke kan være med, har givet en fuldmagt til nogle af dem som kommer. Én fuldmagt pr husstand. Fuldmagten findes nederst i den omdelte indkaldelse.

Vi glæder os meget til at se jer alle til gode konstruktive snakke om vores fælles Åbrinken!

Ny lokation for generalforsamlingen

Årets generalforsamling afholdes som tidligere nævnt torsdag d. 18. november kl. 19.30.

Alle modtager indbydelse med dagsorden senest d. 4. november. Deadline for indsendelse af forslag er d. 10. november. Der følger en skabelon med til formulering af forslag i indbydelsen. Skabelonen kan også allerede nu hentes her på hjemmesiden under Generalforsamlinger.

Vi har tidligere meldt ud, at forsamlingen ville foregå i Geels Kirkesal. Dette er ændret til Selskabslokalet ved Brede Værk på I.C. Modewegsvej. Der er indgang ved porten til højre for hovedhuset og der vil være opsat skilte.

I pausen serveres en forfriskning!

Og husk nu: Det er virkelig vigtigt, at alle husstande forsøger at være repræsenteret. Det gælder små og store beslutninger som påvirker alles hverdag i Åbrinken. Så denne ene aften om året: Kom nu!! You can do it 🙂

Forventningsfulde hilsner

Bestyrelsen

PS. Der er tre flasker rødvin på højkant til den som vil tage referat under forsamlingen. Først til mølle… (skriv til bestyrelsen@aabrinken.dk)

Fejl i varmeregnskabet

Det netop omdelte varmeregnskab er behæftet med fejl og vil blive lavet om. Administrator og WiseHome er på sagen.

Generalforsamling d. 18. november

Kære Åbrinkere

Det ser ud til at vi kan holde generalforsamling i år – det er fantastisk 🙂

Sæt kryds i kalenderen d. 18. november kl. 19.30!

Som altid er det vigtigt at prioritere at være med – også meget gerne de nytilflyttede, så vi får en bred repræsentation til både afstemninger og debatter.

Det kommer til at foregå i Geels Kirkesal.

Sommerhilsen med diverse info

Kære Åbrinkere

Her følger en sommerhilsen fra bestyrelsen med diverse info og opfordringer 🙂

Opfordring til at holde øje med husene i ferieperioden:

I ferieperioden vil mange huse være ubeboet, og det øger risikoen for indbrud. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at vi alle er opmærksomme på adfærd og hændelser, som ikke synes helt normale – både nat og dag. Spørg gerne suspekte personer, der færdes omkring  husene, hvilket ærinde de har eller hvad de søger.

Der har tidligere været besøg af “håndværkere”, der har forsøgt at skaffe sig arbejde i husene i sommerperioden, selvom de ikke er blevet spurgt på forhånd. Ser I sådanne uautoriserede firmaer eller personer besøge Åbrinken (tidligere kørte de i engelsk indregistrerede biler), så kontakt politiet.

En del i Åbrinken benytter Nabo-hjælp programmet, hvortil der findes en App. Se mere  på  https://www.nabohjaelp.dk.

Fejning:

Vores lokale Vejlaug har meddelt, at fejning i Åbrinken fremadrettet vil ske med mindre fejemaskiner end dem der har kørt ved den seneste fejning.

Skt. Hans:

Der blev tændt bål og sunget sange til ÅBBÅs toner ved Skt. Hans. Kæmpe tak til bålmester Julie, som både fik tændt bålet elegant og vågede over flammerne til de ebbede ud! Julie var blevet klædt godt på til posten af Åbrinkens mangeårige bålmester Birger. Også tak til ÅBBÅ for den sædvanlige overlegne stil.

Generalforsamling 2021:

Generalforsamlingen blev jo aflyst i 2020, men det satser vi stærkt på ikke sker i år. Vi har sat en tentativ dato for årets GF til d. 18. november. Men datoen kan altså ændre sig. Vi melder mere ud efter ferien.

Så er der bare tilbage at ønske alle en god og sikker sommer 🙂

Info vedr. udluftningshætter

Bestyrelsen har spurgt kommunen, hvorvidt det er lovligt at opsætte udluftningshætter på sydsiden af tagene. Resultatet er, at det siden lokalplanens vedtagelse i 2018 ikke har været tilladt at opsætte udluftningshætter på sydsiden, hvad enten det er til udluftning af tag eller andre udluftninger. Vi opfordrer til, at alle der vil renovere tag, undersøger reglerne i henhold til lokalplanen grundigt.

Har du endnu ikke fået skiftet din vandmåler?

Denne meddelelse henvender sig til de af jer, der endnu ikke har fået udskiftet jeres vandmåler. Lotte fra Kemp & Lauritzen sidder klar ved telefonen hver dag mellem 7-12 på: 41 38 98 09 eller mail: VU431@kemp-lauritzen.dk, hvor I kan lave en aftale. 

Opfordring til at sætte forstøvere og lign. til i morgen langs løbe-ruten

Kære alle

Organisatoren bag Den Grønne Halvmaraton, der løber igennem Åbrinken i morgen, har sendt denne opfordring:

“Hej bestyrelse

Lige en måske lidt skør ide og forespørgsel 🙃

Det bliver meget varmt på søndag, så hvis nogen af jeres beboere kunne overtales til at sætte deres vandslange og forstøver til, så de laver en lille bruser som løberne kan løbe igennem hvis de har lyst, må du meget gerne bede dem hjælpe os med dette. De skal ikke sprøjte vand på deltagerne, men lave det som en mulighed man kan benytte hvis man vil, eller løbe uden om hvis man ikke har lyst til at blive afkølet 😊”

Opfordring hermed videregivet 🙂

Varmen er i udu i de sydlige rækker

Der er ikke varme på kredsen. der forsynes fra varmecentralen i nr. 78 i øjeblikket. Det er de første rækker i den sydlige del af Åbrinken. Årsagen er en fejl på vores udstyr.

 Vi skal desværre ikke regne med, at der er varme på igen før i morgen eftermiddag pga. leveringstid af en reservedel.