Åbrinkens Grundejerforening

Tomrør i stamvejen – vedtaget på GF – men ikke i overensstemmelse med vedtægter

Kære Åbrinkere

Ved generalforsamlingen d. 22. november 2018 blev det besluttet at lægge tomrør (til trækning af lyslederkabler) i stamvejen, når fortovet alligevel vil blive gravet op i forbindelse med asfaltarbejdet. Denne beslutning er efterfølgende blevet anfægtet af medlemmer i foreningen i forhold til, om den er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, når det på generalforsamlingen samtidig blev besluttet, at fibernettet IKKE skal bruges til at overvåge lækager i fjernvarmesystemet. Bestyrelsen har følgelig sendt sagen til vurdering hos foreningens administrator og advokat Uffe Thorlacius fra Advodan. På denne baggrund kan bestyrelsen nu meddele følgende:

Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at oprette og drive et fibernet. Dette vil kun kunne gennemføres, såfremt samtlige af Åbrinkens 193 medlemmer godkender arbejdet – altså et 100% tilsagn. En beslutning om at lægge tomrør til trækning af lyslederkabler i stamvejen vil kun kunne gennemføres, hvis den er baseret på den omstændighed, at man vil foretage en overvågning af varmeanlægget via fibernettet. Derfor har bestyrelsen valgt at stoppe projektet.

De medlemmer, der i fællesskab ønsker at oprette og drive et fibernet til fælles brug i Åbrinken, kan gøre dette ved at danne en “fibernet-forening”. En sådan forening vil kunne arbejde med opgaven og derigennem tilbyde en nøglefærdig løsning til fibernet-foreningens medlemmer. Andre kan evt. afvente, at en større operatør tilbyder en fælles løsning, hvilket ikke er usandsynligt.

De midler (maks. 625.000 kr.), der kunne bruges til rør-arbejdet, vil fortsat blive indbetalt løbende gennem fastholdelse af fællesudgifternes størrelse. Den likviditet opretholder vi, så vi kan betale for asfalteringens slidlag af egne midler som tidligere besluttet. Når det projekt er gennemført, vil fællesudgifternes størrelse kunne genovervejes.

Mvh Bestyrelsen

Fejl i eButler -Kamstrup er på sagen

Varmeaflæsningsprogrammet eButler er midlertidigt ude af funktion, Kamstrup arbejder på sagen.

Her er svaret fra deres support:


Subject: Fejl med ebutler, organisation: Åbrinkens Grundejerforening

New comment:

Kære eButler administratorer,

Sammen med vores hosting partner, har vi fundet frem til en hardware fejl.

Vi arbejder på at få servicen op og køre igen.

Vi håber e-Butler vil være oppe at køre igen inden weekenden.

Vi undskylder ulejligheden for Jer og jeres kunder.

Best Regards

Kamstrup ServiceDesk 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling kommet på hjemmesiden under punktet > Om Åbrinken > Generalforsamlinger. Det kan endvidere downloades her.

Mvh Bestyrelsen

Tilføjelse til ekstraordinær GF

Kære Åbrinkere

Jf. det brev Ole Pedersen netop har omdelt i postkasserne, ændres den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til i morgen, til et orienteringsmøde – samme tid samme sted.

Mh bestyrelsen

Husk ekstraordinær GF i morgen

Kære Åbrinkere

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling i morgen 30/1 kl 19.30 i Geels Kirkesal. Hvis I ikke selv kan komme, så giv en fuldmagt til en der kommer. Det er vigtigt at alle er repræsenteret. Dagsordenen er blevet husstandsomdelt og kan hentes her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan

Vi ses i morgen

MH bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er netop blevet husstandsomdelt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30. januar. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager. Indkaldelsen kan også downloades her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Datofejl på fuldmagt

Hej Grundejerforening.

Der er sneget sig en datofejl ind på fuldmagten på den netop omdelte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Der skulle naturligvis have stået den 28/5-2019 og ikke 14. januar.

Da der er temmelig langt tid til den 28. maj, vil der blive rundsendt en reminder, inkl. en ny fuldmagt med retvisende dato, en gang i løbet af foråret.

Bekagler fjelen.

Glædelig jul

Uro i bestyrelsen

Angående den trafik, der har været på Facebook fra et bestyrelsesmedlem, kan den øvrige bestyrelse meddele, at al officiel kommunikation foregår via hjemmesiden, som samtidig lægges i kopi på Facebook. Al anden kommunikation står for det enkelte bestyrelsesmedlems egen regning.

Angående den verserende sag om helårsvarme, vil vi gerne slå fast, at Åbrinken allerede har vedtaget helårsvarme ved seneste GF d. 22/11. Denne beslutning står fast – med mindre det viser sig, som nævnt i forrige post, at det pga diverse regnefejl bliver væsentlig dyrere end oplyst i forbindelse med det vedtagede forslag om helårsvarme jf. forrige post.

Dvs. at vedtægtsændringen angående helårsvarme ikke ændrer noget – hverken fra eller til – ift. beslutningen om helårsvarme. Den beslutning er taget. Men pga. enkelte medlemmers uro omkring den manglende indkaldelse til en ekstraordinær GF, vil bestylsen omdele en indkaldelse til dette i aften eller senest i morgen.

MVH bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Ved generalforsamlingen d. 22. nov. blev det besluttet, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest d. 22. dec. (til senere afholdelse). Formålet var at behandle et forslag til en vedtægtsændring om, hvorvidt permanent helårsvarme skulle skrives ind i vedtægterne eller ikke.
Som nævnt i forrige post blev det på generalforsamlingen vedtaget,  at der skulle være helårsvarme fremover – første gang til sommer 2019. Nye oplysninger fra vores fjernvarmeleverandør, Holte Fjernvarme, tyder på at vi selv, men også Holte Fjernvarme, har arbejdet med forkerte oplysninger og tal for den fremtidige afregning af fjernvarme. Det kan betyde, at prisen for helårsvarme kan ændres væsentligt i forhold til det tidligere forelagte.
På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at udskyde den ekstraordinære generalforsamling til vi har opnået enighed med Holte Fjernvarme omkring prissætning for levering af helårsvarme. Der har været afholdt møder med Holte Fjernvarme og de arbejder nu på en løsning, som vi skal tale med dem om snarest muligt. En revideret aftale kan dog ikke forventes før til februar.
Bestyrelsen er klar over, at vi godt kunne afholde den ekstraordinære generalforsamling, da dagsordenen teoretisk set er uafhængig af ovennævnte. Men da datagrundlaget, for den beslutning der ligger til grund for forslaget til vedtægtsændring, er fejlbehæftet, mener vi, at det er bedst at vente til, at en beslutning kan ske på et oplyst grundlag.
Såfremt medlemmer ønsker at afholde den ekstraordinære generalforsamling alligevel, er dette ifølge vedtægterne muligt ved at stille med et tilstrækkeligt antal underskrifter til at forpligte bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår 🙂

Helårsvarme

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Åbrinken skal have helårsvarme. Imidlertid har det vist sig, at det regnestykke, der lå til grund for beslutningen, ikke holder helt. Der er dukket nogle uforudsete gamle rabataftaler op, der i sammenfald med Holte Fjernvarmes tarifomlægning fra årskiftet, gør helårsvarme relativt dyrere end først antaget. Bestyrelsen forhandler lige nu med Holte Fjernvarme om fremtidige rabatter. Indtil en aftale er faldet på plads, anbefales det at vente med at investere i udstyr, der kræver helårsvarme. Henvendelser herom bedes rettet til bestyrelsen@aabrinken.dk.
MVH bestyrelsen

eButler fungerer igen -opdateret 27/11

Hej alle brugere af eButler

Kamstrup har meddelt at de har fejl med at få varmemålerdata til eButler. De arbejder på at løse problemet.

Opdateret 27/11: Problemet er løst.

Mvh Morten

Opdateret dagsorden og formandens beretning til generalforsamling

Hermed en opdateret dagsorden (inkl. fuldmagt), formandens beretning samt forslag til afstemning på generalforsamlingen på torsdag den 22. november.

Samme skriv vil komme i postkasserne i løbet af weekenden.

Vel mødt!

GF november 2018