Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. december 2015 – Beslutningsreferat

Afbud fra Rune.

1) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 • Formand, Rune Jacobsen, Åbrinken 69
 • Kasserer, Torben Rahbek, Åbrinken 38
 • Fjernvarme, Morten Mandrupsen, Åbrinken 74
 • Hjemmeside, nyhedsbreve, kommunikation, Nana Quistgaard, Åbrinken 193
 • Legeplads, grønne områder, gartner, Mads Strandgaard, Åbrinken 153

 

2) Opfølgning på generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået og følgende punkter blev føjet til bestyrelsens arbejdsprogram:

 1. Rørforsikring af de fælles rør. Bestyrelsen prøver at skaffe en pris.
 2. Telefon (til overvågning af fjernvarmenettet). Bestyrelsen undersøger, om det kan gøres billigere.
 3. Opretning af stier og bomme. Bestyrelsen checker sammen med kommunen.
 4. Sløvt internet – fibernet. Ligger hos fiberudvalget.
 5. Vedligehold af borde ved legepladsen. Bestyrelsen skaffer pris og indkøber borde.

 

3) Regnskab, budgetopfølgning og varmeregnskab

Regnskabet fra 60-årsfødselsdagen skal afsluttes. Kasseren følger op.

 

4) Drift af fjernvarmeanlægget

 1. 5-årsgennemgang er slut. Punktet udgår.
 2. Fugt i kælderen i nr. 78. Bestyrelsen undersøger, om der kan etableres en billig ventilation af hensyn til Holte Fjernvarmes udstyr og mandskab.
 3. Utæthed og vandspild. Holte Fjernvarme har meddelt, at vandspildet er ophørt. Punktet udgår.
 4. Gruppen består af Christoffer Lyttcke (14), Bent Isager (59), Ole Løgtholt Petersen (99) samt Morten, Mads og Torben fra bestyrelsen. Første møde afholdes 6. januar.
 5. Sommervarme og pladevarmevekslere. Punktet indgår i fjernvarmeinteressegruppens arbejde.
 6. Gennemgang af pasningsaftale, Holte Fjernvarme. Bestyrelsen følger op.
 7. Der bruges kemikalier i vores fjernvarmevand for at spare energi til pumperne og for at forhindre varmerørene i at ruste indefra. Der er imidlertid sket en udvikling, så kemikalierne kan erstattes med et filter. Punktet indgår i fjernvarmeinteressegruppens arbejde.

 

5) Asfaltering af Åbrinken

Bestyrelsen er gået i tænkeboks for at udarbejde et revideret forslag til næste generalforsamling.

 6) Grønne områder

Følgende punkter blev drøftet:

 • Oprydning på stier efter storm.
 • Kontrol af træer ved legepladsen efter stormen.
 • Genplantning af egetræet ud for nr. 118.
 • Reparation af aftryk i plænen ud for nr. 118.

Bestyrelsen følger op.

 

7) Kommunikation

Bestyrelsen drøftede, om “formatet” af generalforsamlingen skal ændres for at tiltrække flere beboere.

 

8) Eventuelt

Følgende punkter blev drøftet:

 • Sankthansbål.
 • Kanolaug, opbevaringsplads.
 • Kommunens byggesagsbehandling.
 • Katalog på hjemmesiden over godkendte tilbygninger m.m.

 

9) Næste møder

 1. januar og 9. marts

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s