Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. december 2015 – Beslutningsreferat

Afbud fra Rune. 1) Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand, Rune Jacobsen, Åbrinken 69 Kasserer, Torben Rahbek, Åbrinken 38 Fjernvarme, Morten Mandrupsen, Åbrinken 74 Hjemmeside, nyhedsbreve, kommunikation, Nana Quistgaard, Åbrinken 193 Legeplads, grønne områder, gartner,… Læs mere

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde torsdag d. 25. juni

Godkendelse af referat Godkendt Vand og varme Der er kommet varmeregnskab hvilket har givet anledning til et par kommentarer om at bestyrelsen burde informere om varmebesparende tiltag. Bestyrelsen vil derfor stå for en informationsfolder samt gennemgang ved næste… Læs mere

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde onsdag d. 25 februar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen. Referat fra sidste møde.  Legeplads, genopretning & evt. ny-installationer Svævebanen er fortsat nedtaget og den bliver sat op igen (tidspunkt ikke fastsat).  Åbrinken… Læs mere