Referat fra bestyrelsesmøde 24/6-19

Hermed beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019:

  • Der vil blive indkøbt nyt udstyr (trykholdeanlæg) til varmecentralen i nr. 195. Det nuværende er ved at være udtjent og vi opnår en række nye funktionaliteter med det nye.
  • I forbindelse med at der er varme hele året, bliver det nu muligt at udlede de reelle udgifter ved helårsvarme. Der vil være orientering om dette ved næste generalforsamling.
  • Bestyrelsen har givet spejderne (vores nabo) tilladelse til at afholde et arrangement d. 26-27 oktober 2019 på Åbrinkens græsareal foran rækken tættest på Skodsborgvej.
  • Status for brugs- og adgangsforhold til de to varmecentraler blev diskuteret.
  • Foreningen fortsætter den nuværende ordning med JO Entreprice angående snerydning, fejning (2 gange årligt) og brøndsugning (1 gang årligt).
  • Besstyrelsen er ved at undersøge muligheden for at installere en hjertestarter centralt i Åbrinken.
  • Retningslinjer for opsætning af ellader-stik blev diskuteret. Bestyrelsen laver et forarbejde, som præsenteres på næste generalforsamling, mhp. at formulere vejledende retningslinjer.
  • Bestyrelsen er bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem lokalplanen og bygningsreglementet (BR18) ift. dimensionelle krav til flugtvindue ved inddragelse af garage til beboelse. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen angående dette.
  • Det er fortsat forventningen, at asfaltarbejdet færdiggøres i indeværende år. Der må dog påregnes nogen stilstand i sommerperioden, men ingen veje vil blive efterladt ubenyttelige i ferien. Hullerne ved I.C. Modewegsvej vil blive udbedret.

Henvendelser angående referatet bedes rettet telefonisk til formanden. Kontaktinfo findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og gør opmærksom på, at der vil være længere behandlingstid i sommerperioden. Som udgangspunkt vil henvendelser blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Efterårets møder er tentativt planlagt til: 21/8, 30/9 og 5/11.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s