Markering af eksisterende parkeringsregler

Kære Åbrinkere
Mange har sikkert bemærket, at der for nylig er opsat gule trekanter på vores fællesveje. Mange har sikkert også bemærket, at flere af dem er faldet af :). Det er selvfølgelig ikke meningen, og bestyrelsen vil være kisteglad, hvis I vil samle de løsrevne trekanter op og lægge dem i postkassen i nr. 69.

Men hvorfor er de gule trekanter overhovedet blevet sat op. Det vil vi gerne redegøre for. Indledningsvis kan det siges, at der er tale om en markering af eksisterende regler i henhold til Færdselsloven, og også at bestyrelsen ikke har bedt kommunens p-vagter komme forbi Åbrinken. Bare for lige at slå det fast 🙂

HVORFOR ER TREKANTERNE SAT OP
På generalforsamlingen i november fremførte bestyrelsen det synspunkt, at markering af eksisterende parkeringsregler i Åbrinken efterhånden var en nødvendighed. Synspunktet skyldtes stigende trafik i Åbrinken, og at flere biler holder (ulovligt) tæt på hjørnet eller lige ud for de to stikveje ved den store plæne. Det går ud over oversigtsforholdene og dermed trafiksikkerheden samt fremkommeligheden for store køretøjer som renoverings- og udrykningskøretøjer. Bestyrelsen havde endvidere modtaget flere henvendeler fra Åbrinkere om problemet. Ved generalforsamlingen syntes enighed om nødvenligheden af en markering af de eksisterende parkeringsregler. Denne drøftelse har resulteret i opsætning af både p-forbudt-skilte ved alle vendepladser samt de her omtalte gule trekanter.

FORMALIA
Der er ikke tale om ændrede parkeringsforhold i Åbrinken. De gule trekanter (samt p-forbudt-skilte ved vendepladserne) markerer Færdselslovens eksisterende regler. 

Færdselslovens regler gælder uanset, om der er markeringer eller ej. Det vil sige at markeringerne ikke medfører nye begrænsninger i Åbrinken, men viser de regler, der allerede gælder. Ifølge Færdselslovens §29, stk. 2 “må standsning eller parkering ikke ske:

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant”

De gule trekanter er en hjælp til at overholde Færdselslovens 10-meterregel, som gælder både kryds og t-kryds,og dermed også overfor de stikveje, som ender i t-kryds (ud for den store plæne).

Grundejerforeningen har fået tilladelse fra både kommune og politi til at foretage markeringerne.

VI HÅBER PÅ ALLES OPBAKNING

Vi håber, at alle Åbrinkere vil bakke op om den samlede trafiksikkerhed ved at respektere de nye markeringer af Færdselslovens regler. Og de løsrevne gule trekanter vil selv selvfølgelig blive opsat igen og på en mere holdbar måde :). Men firmaet, der udfører arbejdet, vil gerne have de løsrevne trekanter tilbage. Derfor opfordringen om at lægge dem i formandens postkasse (nr. 69).

Mange hilsner fra bestyrelsen