Hegn, hække og andre konstruktioner foran husene

Kære Åbrinkere

Nogle medlemmer af foreningen har i de seneste dage fået brev fra kommunen som fortæller, at kommunen vil vurdere om deres hegn mm. på forsiden af huset er opført efter retningslinjerne i lokalplanen. I brevene står der, at det er bestyrelsen, der har henvendt sig til kommunen angående de opførte hegn mm.

Bestyrelsen har fået henvendelser fra nogle af medlemmerne om, at brevet fra kommunen er svært at forstå og virker voldsomt. Det er vi enige i. Vi håber, at nedenstående redegørelse hjælper med at kaste lys over sagen.

Forløbet omkring hegn opført foran huse

Gennem  en længere periode  er der opført adskillige nye hegn mm. på forsiden af husene. Bestyrelsen blev opmærksom på dette på grund af henvendelser fra flere medlemmer. Medlemmerne mente, de nye hegn var skæmmende, og måske også ulovlige. Deres henvendelser gik på, om bestyrelsen kunne få stoppet byggerierne – dels for at få dem fjernet, dels for at undgå, at de ville starte en trend.

Bestyrelsen gik ind i sagen og vurderede, at der var tale om ulovlige hegn mm. Efterfølgende var bestyrelsen i dialog med nogle af de medlemmer, der havde opført de omtalte hegn mm., men der var ikke enighed om, hvordan reglerne skulle forstås.

Derfor valgte bestyrelsen at spørge myndigheden, Lyngby-Taarbæk kommune. D. 13. november 2020 bad bestyrelsen kommunen om at vurdere, om hegn mm. på forsiden af huset er i overensstemmelse med Åbrinkens lokalplan og bestemmelserne, der gjaldt inden lokalplanen. Henvendelsen indeholder konkrete adresser i Åbrinken, idet det ikke er muligt at rette henvendelse til kommunen af generel karakter. Der skal henvises til specifikke adresser og konstruktioner. Vores henvendelse var derfor eneste mulighed for at få en afklaring på, om de opførte hegn mm. er lovligt opført eller ej.

Information om henvendelsen skete på forrige generalforsamling

Bestyrelsen orienterede medlemmerne om henvendelsen til kommunen senest på generalforsamlingen i november 2021 samt i formandens beretning, der blev husstandsomdelt forud for generalforsamlingen. På GF var der stemning for at bevare og værne om det ensartede udtryk på forsiden af husene.

Forløbet der følger

Der er mange typer af hegn mm. på forsiden af husene, herunder levende hegn. D. 16. august kommer kommunen forbi Åbrinken for at vurdere, hvilke hegn, herunder levende hegn, der er i overensstemmelse  med lokalplanen- og hvilke der ikke er. 

Hvis kommunen vurderer, at nogle forside-hegn ikke er lovlige, vil husejerne sandsynligvis blive bedt om at fjerne eller lovliggøre  dem. Omvendt vil hegn, der vurderes lovlige kunne bibeholdes uændrede.

Bestyrelsen håber, at henvendelsen til kommunen vil afklare, hvilke hegnslignende konstruktioner, der må være på forsiden af husene.

Hvis ovenstående ikke helt har afklaret sagen, er henvendelser direkte til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk velkomne.

Bestyrelsen, august 2022