Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Markering af eksisterende parkeringsregler

Kære Åbrinkere
Mange har sikkert bemærket, at der for nylig er opsat gule trekanter på vores fællesveje. Mange har sikkert også bemærket, at flere af dem er faldet af :). Det er selvfølgelig ikke meningen, og bestyrelsen vil være kisteglad, hvis I vil samle de løsrevne trekanter op og lægge dem i postkassen i nr. 69.

Men hvorfor er de gule trekanter overhovedet blevet sat op. Det vil vi gerne redegøre for. Indledningsvis kan det siges, at der er tale om en markering af eksisterende regler i henhold til Færdselsloven, og også at bestyrelsen ikke har bedt kommunens p-vagter komme forbi Åbrinken. Bare for lige at slå det fast 🙂

HVORFOR ER TREKANTERNE SAT OP
På generalforsamlingen i november fremførte bestyrelsen det synspunkt, at markering af eksisterende parkeringsregler i Åbrinken efterhånden var en nødvendighed. Synspunktet skyldtes stigende trafik i Åbrinken, og at flere biler holder (ulovligt) tæt på hjørnet eller lige ud for de to stikveje ved den store plæne. Det går ud over oversigtsforholdene og dermed trafiksikkerheden samt fremkommeligheden for store køretøjer som renoverings- og udrykningskøretøjer. Bestyrelsen havde endvidere modtaget flere henvendeler fra Åbrinkere om problemet. Ved generalforsamlingen syntes enighed om nødvenligheden af en markering af de eksisterende parkeringsregler. Denne drøftelse har resulteret i opsætning af både p-forbudt-skilte ved alle vendepladser samt de her omtalte gule trekanter.

FORMALIA
Der er ikke tale om ændrede parkeringsforhold i Åbrinken. De gule trekanter (samt p-forbudt-skilte ved vendepladserne) markerer Færdselslovens eksisterende regler. 

Færdselslovens regler gælder uanset, om der er markeringer eller ej. Det vil sige at markeringerne ikke medfører nye begrænsninger i Åbrinken, men viser de regler, der allerede gælder. Ifølge Færdselslovens §29, stk. 2 “må standsning eller parkering ikke ske:

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant”

De gule trekanter er en hjælp til at overholde Færdselslovens 10-meterregel, som gælder både kryds og t-kryds,og dermed også overfor de stikveje, som ender i t-kryds (ud for den store plæne).

Grundejerforeningen har fået tilladelse fra både kommune og politi til at foretage markeringerne.

VI HÅBER PÅ ALLES OPBAKNING

Vi håber, at alle Åbrinkere vil bakke op om den samlede trafiksikkerhed ved at respektere de nye markeringer af Færdselslovens regler. Og de løsrevne gule trekanter vil selv selvfølgelig blive opsat igen og på en mere holdbar måde :). Men firmaet, der udfører arbejdet, vil gerne have de løsrevne trekanter tilbage. Derfor opfordringen om at lægge dem i formandens postkasse (nr. 69).

Mange hilsner fra bestyrelsen

Sommerhilsen med diverse info

Kære Åbrinkere

Her følger en sommerhilsen fra bestyrelsen med diverse info og opfordringer 🙂

Opfordring til at holde øje med husene i ferieperioden:

I ferieperioden vil mange huse være ubeboet, og det øger risikoen for indbrud. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at vi alle er opmærksomme på adfærd og hændelser, som ikke synes helt normale – både nat og dag. Spørg gerne suspekte personer, der færdes omkring  husene, hvilket ærinde de har eller hvad de søger.

Der har tidligere været besøg af “håndværkere”, der har forsøgt at skaffe sig arbejde i husene i sommerperioden, selvom de ikke er blevet spurgt på forhånd. Ser I sådanne uautoriserede firmaer eller personer besøge Åbrinken (tidligere kørte de i engelsk indregistrerede biler), så kontakt politiet.

En del i Åbrinken benytter Nabo-hjælp programmet, hvortil der findes en App. Se mere  på  https://www.nabohjaelp.dk.

Fejning:

Vores lokale Vejlaug har meddelt, at fejning i Åbrinken fremadrettet vil ske med mindre fejemaskiner end dem der har kørt ved den seneste fejning.

Skt. Hans:

Der blev tændt bål og sunget sange til ÅBBÅs toner ved Skt. Hans. Kæmpe tak til bålmester Julie, som både fik tændt bålet elegant og vågede over flammerne til de ebbede ud! Julie var blevet klædt godt på til posten af Åbrinkens mangeårige bålmester Birger. Også tak til ÅBBÅ for den sædvanlige overlegne stil.

Generalforsamling 2021:

Generalforsamlingen blev jo aflyst i 2020, men det satser vi stærkt på ikke sker i år. Vi har sat en tentativ dato for årets GF til d. 18. november. Men datoen kan altså ændre sig. Vi melder mere ud efter ferien.

Så er der bare tilbage at ønske alle en god og sikker sommer 🙂

Halloween

Bestyrelsen er blevet spurgt, om vi kunne foreslå nogle retninglinjer for Halloween i år. Det vil vi selvfølgelig gerne, og gør det i form af at henvise til Sundhedsstyrelsens anbefaling angående dette:

”Halloween og andre efterårsarrangementer

Ved Halloween og andre efterårsarrangementer bør I finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning. 

Forslag: Arranger en Halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte, fx nærmeste familie eller nærmeste venner. Erstat i år slikindsamling fra dør til dør med andre aktiviteter, som udhuling af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt. Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet.”

På facebook er det tidligere på måneden blevet foreslået, at “vi pynter godt op udendørs og laver fine græskar med lys, så vi kan gå en tur i mørket og nyde “uhyggen” uden slik, og så i stedet spise slik derhjemme“. Dette ligger fint inden for Sundhedsstyrelsens anbefaling, og synes at være en farbar vej. Så hermed en opfordring til at pynte op 🙂

Bestyrelsens mail er i udu

Kære Åbrinkere

Vores mail er i udo og indtil den virker igen, kan henvendelser kun ske telefonisk. Alle numre er listet på hjemmesiden under Bestyrelsen, hvor det ligeledes fremgår hvem der har hvilke ansvarsområder og dermed den relevante at kontakte. Ved tvivl kontaktes formanden.

 

Undlad parkering på vendepladserne

Kære Åbrinkere

Da mange i Åbrinken får leveret varer af diverse fragtfirmaer og særligt i øjeblikket, vil vi gerne anmode alle om, ikke at parkere på vendepladserne. Det skaber ekstra slitage i den nye asfalt, når vending vanskeliggøres af parkerede biler.

Tak for hjælpen 🙂 

Invitation

12/9-2016

Bestyrelsen har modtaget denne invitation fra kommunen til Peter Lund Madsen-arrangement om Vanens Magt i Galaksen. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding – se link nedenfor:

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/peterlundmadsen_pr-meddelelse_ltk_citatmso.pdf

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening torsdag d. 5. november 2015 kl. 19.30 i Geels Kirkesal

Hermed indkaldes til generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtægter. (Vedtægterne siger, at der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november, og der skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Regnskabet skal være bilagt indkaldelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til et medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og være beboerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

Download agenda her.

Fejl i varmeregnskabet

Der har desværre igen i år indsneget sig en fejl i det omdelte varmeregnskab. MWh-prisen er på side 1 angivet til 950,57 kr./MWh, mens den på side 2 er udregnet til 916,24 kr./MWh. Bestyrelsen har taget kontakt til vores administrator for at rede trådene ud. 

Mvh

Bestyrelsen

Invitation til 60 års fødselsdag

Følgende invitation er blevet husomdelt og kan downloades her

Lørdag den 12. september holder vi Åbrinkens 60 års fødselsdag. Derfor inviteres alle Åbrinkere til hyggelig fest med god mad og underholdning til store og små. Festen foregår på det grønne område ved Åbrinkens legeplads, hvor der vil være opstillet et stort telt med borde og stole til alle.

Festen starter for børnene kl. 15.00 med en række forskellige aktiviteter. Baren åbner ligeledes kl. 15.00 så det er muligt for tørstige voksne at forsyne sig, imens børnene leger og grisen roterer på grillen. Klokken 17.30 bydes alle velkommen, hvor der serveres en lækker middag fra vores lokale Slagter Suhr. Efter middagen vil der være musik i teltet.

MENU

  • Fiskeanretning bestående af dampet laks på salatbund med skaldyrsdressing, rejer, krebs, citron, tomat, asparges og spire.
  • Helstegt pattegris
  • Hjemmelavede grillpølser, flere slags
  • Hindbær- og chilimarinerede flanksteaks
  • Louise kartofler (kolde)
  • Bær salat
  • Nordisk coleslaw med æbler
  • Tomat salat med mozzarella
  • Brød, ketchup og sennep
  • Særlig børnemenu med kyllingelår, frikadeller og grønt

Øl og sodavand kan købes til fornuftige priser i baren. Vin skal selv medbringes.

PRIS
Voksen 120 kr.
Barn (4-18 år) 60 kr.
Børn under 4 er gratis

Tilmelding og betaling skal ske senest den 24. august til en af nedenstående fra festudvalget, eller til MobilePay på telefonnummer 22 47 43 75 med angivelse navn, antal og husnr .

Vi glæder os til at se jer alle.
Morten (nr. 74), Martin (nr. 40) & Jakob (nr. 165)

Nyhedsbrev – Juni 2015

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse omdelt d. 15/6-2015

“Long time, no see,” som man siger, når man skal være lidt morsom. En anden måde at sige det på er, at der er gået et stykke tid siden sidste nyhedsbrev. Det skyldes, at bestyrelsen flytter mere og mere kommunikation over på den nye hjemmeside (som stadig hedder www.aabrinken.dk), og så er Facebook-gruppen efterhånden blevet meget aktiv, så nu går der næppe en dag uden et opslag om et-eller-andet.

Dem, der ikke har opdaget det endnu, bør gå ind på Åbrinkens nye hjemmeside og nyde synet. Den blev sendt i luften omkring årsskiftet – i første omgang blot med det oprindelige indhold, men sidenhen er der kommet mere indhold til, og man kan i dag blandt andet finde referater fra bestyrelsesmøder, nyheder osv.

En af de meget praktiske nyskabelser er en abonnementsfunktion, hvor man kan bede om at få en mail, når der er nyt på hjemmesiden. Vi har allerede et halvt hundrede abonnementer på den ordning, men der er plads til mange flere, så bare spring til.

“Så får vi måske ikke nyhedsbreve på papir længere?” hører man nogen råbe. Jo-jo, rolig nu. Al den vigtige kommunikation kommer stadig på papir. Det er den nemmeste måde til at sikre, at alle får beskeden. Så indkaldelser til generalforsamling, referater osv. kommer stadig i postkassen.

Sankthansbål

(Det her er netop et eksempel på en nyhed, som allerede har været på Facebook nogen tid, når dette læses, og måske er den allerede løst. Check på Facebook.)

Foreningen leder efter en bålmester til at stå for Sankt Hans bålet. Det har været en hyggelig tradition i mange år, at Åbrinken har haft sit eget bål, men det har desværre skortet på frivillige de seneste år. Foreningen støtter selvfølgelig projektet og sørger for, at rammerne er i orden (bål, plads, orkester osv.), men vi savner nogle frivillige til at stå for arrangementet.
Mads Strandgaard (Åbrinken 153) vil gerne give fif til proces og bål, men har ikke mulighed for at påtage tjansen som bålmester. Bestyrelsen vil derfor opfordre interesserede i at kontakte os (på bestyrelsen@aabrinken.dk), så det kan blive Sankt Hans igen i år.

60-års fødselsdagsfest

Hip-hurra. Åbrinken fylder 60 år (og er “still going strong”). Forberedelserne er godt i gang. Der er nedsat et hurtigt arbejdende festudvalg, som er ved at planlægge detaljerne i arrangementet. Datoen er fastsat (12. september). Arrangementet kommer til at bestå af noget underholdning for børn om eftermiddagen og noget fælles spisning om aftenen. Maden skal leveres af vor lokale slagter (som i øvrigt også leverede maden til 50-års fødselsdagen).

Der er også ved at tegne sig et billede af budgettet. Vi regner med (mindst) 3 – 400 (glade) deltagere, som hver betaler 100-200 kroner. Vi regner også med, at børn skal betale mindre end voksne, og vi budgetterer med, at foreningen spytter 100.000,- i kassen. Alt i alt burde det række til alletiders fest.

Udvalget er efterhånden nået så langt, at de er begyndt at søge efter frivillige, som har lyst til at hjælpe med forberedelserne eller på den store dag. Interesserede kan henvende sig til Jakob (nr. 165), Morten (nr. 74) eller Martin (nr. 40) eller på mail til bestyrelsen@aabrinken.dk.

En officiel invitation med tilmelding er på trapperne.

Grønne spande til haveaffald

Bestyrelsen er (endnu en gang) blevet opfordret til at minde om, at man skal flytte de grønne haveaffalds-beholdere tilbage i haven efter tømning i stedet for at lade dem blive stående på vejen ude bag ved hækken. Så meget desto mere fordi skraldemændene er begyndt at lægge beholderne ned, når de har tømt dem, for så behøver de ikke at stoppe op for at se, om de stadig er tomme, når de kommer ugen efter.

Derfor, husk at trække den grønne beholder ind i haven igen torsdag aften, når den er blevet tømt. Så bliver din genbo glad (og det er godt), og så bliver det lidt hurtigere for din skraldemand at lave sit arbejde (og så bliver han glad).

Varmeregnskabet er på vej

Varmeåret er slut, og varmeregnskabet er på vej. Vi har fået tallene til gennemsyn, og det ser meget fornuftigt ud. Det totale forbrug er ca. 2.300 MWh, hvilket er små 20% lavere end sidste sæson. Det gennemsnitlige forbrug er knapt 12 MWh pr. hus. Det højeste forbrug er godt 21 MWh, og det laveste er cirka 4½ MWh.

Afkølingen er blevet lidt ringere i år, end den har været tidligere. Et gennemsnitligt hus i Åbrinken har nu en afkøling på omkring 20 grader (mod 22 sidste år). De bedste huse ligger stadig over 40 grader (og de ringeste omkring 5 grader).

Vi er ved at samle de sidste bilag sammen, så vi kan få regnskabet gjort færdigt. Forventningen er, at årsopgørelsen kan blive delt ud i løbet af sommeren.

Vil du vide mere?

Nu er vi ved at løbe tør for plads, og der er sikkert stadig meget, du vil vide noget om (ny asfalt, fibernet, frugttræer, legeplads eller ???). Fortvivl ikke. Kontakt i stedet bestyrelsen. Send en mail til bestyrelsen@aabrinken.dk, eller grib fat i en af os (Torben i nr. 38, Martin i nr. 40, Rune i nr. 69, Morten i nr. 74, Jakob i nr. 165 eller Nana i nr. 193). Kontaktinformationer kan findes på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen + ønsket om en god sommer

Bestyrelsen

Opdateret dato til Åbrinkens 60-års fødselsdag: Den 12. september 2015

Hej alle,

Sæt venligst kryds i kalenderen den 12. september (IKKE den 5. september som tidligere meldt ud), hvor vi holder Åbrinkens 60-års fødselsdag. 

Festudvalget består pt. af Jakob Schilder-Knudsen, Morten Mandrupsen og Martin Majlund. Vi søger en masse frivillige til at tage del i at arrangere en super dag for såvel børn som voksne. 

Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor eller tag fat i bestyrelsen, hvis du gerne vil hjælpe til.

Yderligere info følger, så snart første festudvalgsmøde er blevet afholdt.

Kh. bestyrelsen

Ny Hjemmeside

Til medlemmerne i Åbrinkens Ejerforening i Brede:

Vi syntes vi trængte til af få fornyet Åbrinkens hjemmeside. De senere år er mange nye kommunikationsformer dukket op, – og vi kan ikke benytte dem allesammen.

Bestyrelsen har valgt fortsat at lade vores hjemmeside være det officielle kommunikationsmedie i foreningen. Vi vil her på hjemmesiden holde medlemmerne informeret om de igangværende aktiviteter, og om anden vigtig information, der kan have interesse for foreningens medlemmer.

Vi har, som det ses, således valgt at lade hjemmesiden få et nyt udseende, og vi modtager gerne ris og ros hertil her.

Det er vores intention, at vi med denne relancering håber på en hjemmeside der udvikler sig løbende, med bidrag og forslag til indhold fra medlemmerne.

God fornøjelse!

Nana, Morten, Jakob, Martin, Torben & Rune.