Åbrinkens Grundejerforening

Info vedr. udluftningshætter

Bestyrelsen har spurgt kommunen, hvorvidt det er lovligt at opsætte udluftningshætter på sydsiden af tagene. Resultatet er, at det siden lokalplanens vedtagelse i 2018 ikke har været tilladt at opsætte udluftningshætter på sydsiden, hvad enten det er til udluftning af tag eller andre udluftninger. Vi opfordrer til, at alle der vil renovere tag, undersøger reglerne i henhold til lokalplanen grundigt.

Indledende møde om lokalplan

Som aftalt ved den nyligt afholdte generalforsamling indbyder bestyrelsen til et indledende møde om lokalplan. På mødet skal der nedsættes et udvalg og lægges en plan for arbejdet. Alle, der er interesserede i at blive medlem af udvalget og deltage aktivt i arbejdet, opfordres til at møde op. Tilmelding er påkrævet til bestyrelsen@aabrinken.dk, så vi kan regne ud hvilket lokale vi får brug for 🙂

Det foregår tirsdag d. 22. november kl. 20.00.

Hvis du meget gerne vil deltage men ikke kan den dag, så skriv dette til os. 

Ny praksis for byggesager og nyt på hjemmesiden

Møde med kommunens tekniske forvaltning 22. januar 2015

Tidligere har grundejerforeningens bestyrelse godkendt byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke er et krav. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen. Læs mere under Om- og tilbygninger.

Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er diverse steder blevet opdateret i konsekvens af ovenstående. Endvidere har vi tilføjet en side med Bestyrelsens rolle samt lagt referater, regnskaber og budgetter fra de tidligere generalforsamlinger op på siden Generalforsamlinger.