Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Hegn, hække og andre konstruktioner foran husene

Kære Åbrinkere

Nogle medlemmer af foreningen har i de seneste dage fået brev fra kommunen som fortæller, at kommunen vil vurdere om deres hegn mm. på forsiden af huset er opført efter retningslinjerne i lokalplanen. I brevene står der, at det er bestyrelsen, der har henvendt sig til kommunen angående de opførte hegn mm.

Bestyrelsen har fået henvendelser fra nogle af medlemmerne om, at brevet fra kommunen er svært at forstå og virker voldsomt. Det er vi enige i. Vi håber, at nedenstående redegørelse hjælper med at kaste lys over sagen.

Forløbet omkring hegn opført foran huse

Gennem  en længere periode  er der opført adskillige nye hegn mm. på forsiden af husene. Bestyrelsen blev opmærksom på dette på grund af henvendelser fra flere medlemmer. Medlemmerne mente, de nye hegn var skæmmende, og måske også ulovlige. Deres henvendelser gik på, om bestyrelsen kunne få stoppet byggerierne – dels for at få dem fjernet, dels for at undgå, at de ville starte en trend.

Bestyrelsen gik ind i sagen og vurderede, at der var tale om ulovlige hegn mm. Efterfølgende var bestyrelsen i dialog med nogle af de medlemmer, der havde opført de omtalte hegn mm., men der var ikke enighed om, hvordan reglerne skulle forstås.

Derfor valgte bestyrelsen at spørge myndigheden, Lyngby-Taarbæk kommune. D. 13. november 2020 bad bestyrelsen kommunen om at vurdere, om hegn mm. på forsiden af huset er i overensstemmelse med Åbrinkens lokalplan og bestemmelserne, der gjaldt inden lokalplanen. Henvendelsen indeholder konkrete adresser i Åbrinken, idet det ikke er muligt at rette henvendelse til kommunen af generel karakter. Der skal henvises til specifikke adresser og konstruktioner. Vores henvendelse var derfor eneste mulighed for at få en afklaring på, om de opførte hegn mm. er lovligt opført eller ej.

Information om henvendelsen skete på forrige generalforsamling

Bestyrelsen orienterede medlemmerne om henvendelsen til kommunen senest på generalforsamlingen i november 2021 samt i formandens beretning, der blev husstandsomdelt forud for generalforsamlingen. På GF var der stemning for at bevare og værne om det ensartede udtryk på forsiden af husene.

Forløbet der følger

Der er mange typer af hegn mm. på forsiden af husene, herunder levende hegn. D. 16. august kommer kommunen forbi Åbrinken for at vurdere, hvilke hegn, herunder levende hegn, der er i overensstemmelse  med lokalplanen- og hvilke der ikke er. 

Hvis kommunen vurderer, at nogle forside-hegn ikke er lovlige, vil husejerne sandsynligvis blive bedt om at fjerne eller lovliggøre  dem. Omvendt vil hegn, der vurderes lovlige kunne bibeholdes uændrede.

Bestyrelsen håber, at henvendelsen til kommunen vil afklare, hvilke hegnslignende konstruktioner, der må være på forsiden af husene.

Hvis ovenstående ikke helt har afklaret sagen, er henvendelser direkte til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk velkomne.

Bestyrelsen, august 2022

Info vedr. udluftningshætter

Bestyrelsen har spurgt kommunen, hvorvidt det er lovligt at opsætte udluftningshætter på sydsiden af tagene. Resultatet er, at det siden lokalplanens vedtagelse i 2018 ikke har været tilladt at opsætte udluftningshætter på sydsiden, hvad enten det er til udluftning af tag eller andre udluftninger. Vi opfordrer til, at alle der vil renovere tag, undersøger reglerne i henhold til lokalplanen grundigt.

Indledende møde om lokalplan

Som aftalt ved den nyligt afholdte generalforsamling indbyder bestyrelsen til et indledende møde om lokalplan. På mødet skal der nedsættes et udvalg og lægges en plan for arbejdet. Alle, der er interesserede i at blive medlem af udvalget og deltage aktivt i arbejdet, opfordres til at møde op. Tilmelding er påkrævet til bestyrelsen@aabrinken.dk, så vi kan regne ud hvilket lokale vi får brug for 🙂

Det foregår tirsdag d. 22. november kl. 20.00.

Hvis du meget gerne vil deltage men ikke kan den dag, så skriv dette til os. 

Ny praksis for byggesager og nyt på hjemmesiden

Møde med kommunens tekniske forvaltning 22. januar 2015

Tidligere har grundejerforeningens bestyrelse godkendt byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke er et krav. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen. Læs mere under Om- og tilbygninger.

Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er diverse steder blevet opdateret i konsekvens af ovenstående. Endvidere har vi tilføjet en side med Bestyrelsens rolle samt lagt referater, regnskaber og budgetter fra de tidligere generalforsamlinger op på siden Generalforsamlinger.