Info vedr. serviceaftaler for private fællesveje

De fleste har formentlig modtaget et brev i eBoks fra kommunen om indgåelse af serviceaftaler for private fællesveje. Bestyrelsen følger op på dette, så medlemmerne behøver ikke foretage sig noget i den anledning.