Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Husstandsafstemning

Bestyrelsen har omdelt stemmesedler til en husstandsafstemning om ny overfladebelægning på Åbrinkens vejareal. Det drejer sig om, at kommunen har meddelt at vi kan få betalt ny belægning i år. Før vi kan give tilsagn til kommunen om at gå igang, skal vi imidlertid afgøre om vi skal have standardbelægningen eller den dyrere glat asfaltbelægning. Der følger et bilag med stemmesedlen som redegør for alle oplysninger i forbindelse med afstemningen. Vi håber alle vil stemme så hurtigt som muligt og senest 1. september, så vi kan komme af med alle hullerne i vejene og få et mere smooth look 🙂