Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Vejarbejde ved nr. 118-124 starter i morgen 28/3

I morgen mandag d. 28/3 starter der et arbejde med at genoprette kantstenen langs græsplænen ud for rækken 118-124. Der kan derfor være problemer med passage i det område i de nærmeste dage.

Undlad parkering på vendepladserne

Kære Åbrinkere

Da mange i Åbrinken får leveret varer af diverse fragtfirmaer og særligt i øjeblikket, vil vi gerne anmode alle om, ikke at parkere på vendepladserne. Det skaber ekstra slitage i den nye asfalt, når vending vanskeliggøres af parkerede biler.

Tak for hjælpen 🙂 

Vigtig! Biler skal være fjernet fra stamvejen senest d. 24/10 pga vejarbejde

Vi nærmer os afslutningen på vejarbejdet. Stamvejen får som det sidste stykke lagt nyt slidlag på. Er vejret til det, startes efter planen d. 24 oktober. Asfaltarbejdet forventes at vare min. 3. dage, – igen afhængig af vejret. 
Derfor skal alle biler være fjernet helt fra stamvejen senest om morgenen d. 24. oktober ved asfaltarbejdstidens begyndelse (= tidligt). Undlad at parkere på vendepladserne i medens, der kan alle bilerne alligevel ikke holde. Benyt f.eks. Bredevej, parkeringen bag Frilandsmuseet, eller din egen garage. Bemærk: Det vil være muligt at køre igennem Åbrinken i ét farbart spor, og bilerne må godt holde på sidevejene imedens, – dog ikke på hjørnerne, hvor der også skal asfalteres. 
Efter asfalteringen vil der blive udført mindre opstribningsarbejder ved vejbumpene. 
Vi ser frem til resultatet.
Bestyrelsen

Status for vejrenoveringen

Kære Åbrinkere

Så starter vejrenoveringen igen efter en kort sommerpause, og der vil blive asfalteret på de to sidste sideveje med store huse fra på mandag d. 12. Husk at holde øje skiltningen, og husk at flytte biler fra vejarealet – og hvis muligt helt ud af Åbrinken – for at gøre  det lettere for servicevogne, pakkepost mv. at komme rundt. Bemærk at afhentning af have- og husholdningsaffald er udfordret under lukning af vejene. Kør evt. skraldecontainere ud på den åbne side af afspærringen, for at være sikker på at få dem tømt.

Det lader også til, at vi får repareret udkørslen til I.C. Modewegsvej snart, måske allerede fredag d. 9. august. Det vil være en stor hjælp, hvis alle benytter en af de to andre veje ind i Åbrinken, hvis der er vejarbejde igang ved I.C. Modewegsvej.

Tusind tak for hjælpen 🙂

Har du hæk ud til stamvejen?

Kære alle

Som I nok har lagt mærke til, er brolæggerne i fuld gang med stamvejen 🙂

Brolæggerne skal gerne kunne arbejde i hele fortovets bredde, når de lægger nye fortov. Kommunen anmoder derfor om, at alle, der har hæk ud til stamvejen, søger for at hæk/hegn holder sig inden for byggelinjen. Lygtepæle er en god rettesnor, da de typisk vil stå lige foran byggelinjen. Hvis en hæk rager for langt ud, vil kommunen give ejeren påbud om at klippe hækken.

Vi håber, at der er forståelse for dette 🙂

Fortsat god påske!

Asfalt-arbejdet er nu gået i gang

Brolæggerne har nu påbegyndt arbejdet i Åbrinken. Den første række er en prøverække. Herefter  kommer  der mere  information om, hvor og hvornår der bliver  arbejdet  videre ned  ad  Åbrinken. Indtil videre  arbejdes der derfor kun på den første række. Det er fortsat  planen at  sidevejene  udbedres først, derefter  stamvejen. Yderligere information kan fås hos formand Rune Jacobsen på tlf: 40 35 41 42.

Mvh Bestyrelsen

Mere om asfalt-arbejdet

I forbindelse med den forestående renovering af fortove og kantsten – den første etape for renoveringen af vejarealet – vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at der skal være ryddeligt langs skel til vejarealet. Det gælder både foran og bagved husene. Hvis kommunen ikke kan komme til fortove og kantsten, vil området blive sprunget over, og dette stykke vil ikke blive renoveret. Det er i alles interesse, at alle strækninger renoveres, hvor det er nødvendigt, og derfor anmoder vi kraftigt alle om at gå deres skel til det kommunale vejareal efter, for at sikre adgang til fortove og kantsten. Ved vendepladserne kan denne strækning være noget større end for de andre huse. Undlad venligst helt parkering på arbejdsområderne. Kommunen har lovet at melde en startdato ud i god tid, inden arbejdet starter. Bestyrelsen vil varsko beboerne, når vi kender denne dato.

Nu starter asfalt-arbejdet snart

Lyngby Taarbæk kommune har meddelt at renoveringen af vejarealet i Åbrinken starter inden længe. I første omgang vil fortove mv. blive efterset, medens selve vejens overflade formentlig først bliver renoveret i det kommende år 2018.
Arbejdet vil først blive udført på sidevejene, derefter på selve stamvejen. Sidevejene vil blive afspærret én efter én, og kan således ikke benyttes – heller ikke til parkering – under arbejdet. Kommunen anmoder om, at vi er opmærksomme på ikke at holde i vejen for større køretøjer, herunder renovation, når vi parkerer.
.
Kommunen vil opsætte skiltning i fornødent omfang, og entreprenøren vil husstandsomdele et stykke papir, der orienterer om arbejdet.
Bestyrelsen har ikke yderligere information på nuværende tidspunkt.

Husk fyraftens-infomøde om ny vejbelægning på mandag i Geels Kirkesal kl. 17.00-18.00

Her blot en kort reminder om informationsmødet på mandag, hvor en repræsentant fra Dansk Overfladebehandling vil præsentere, hvordan belægningsarbejdet vil blive udført herunder en tidsplan. Desuden vil bestyrelsen samle op på og kommentere de indvendinger og forbehold, der har været udtrykt. Endelig vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Infomøde, Geels Kirkesal, 1. sal, mandag d. 26. september kl. 17.00-18.00

Informationsmøde om ny vejbelægning

Bestyrelsen inviterer til informationsmøde med deltagelse af Dansk Overfladebehandling, der skal udføre vejbelægningsarbejdet. Formålet er at orientere om det forestående arbejde herunder de gener, det vil medføre i anlægsperioden, men også at vi får lejlighed til at opsamle de reservationer og bekymringer, der er blevet luftet. Datoen er d. 26. september kl. 17.00-18.00. Lokaliteten vil blive oplyst, så snart den er på plads 🙂

Husstandsafstemningen

30. august 2016
Bestyrelsen har fået spørgsmål til den samlede pris for arbejderne i de to forslag vedrørende ny belægning, og om hvordan de skal betales. Derfor vil vi her præcisere udgifterne for den enkelte grundejer:
Forslag 1) vil blive betalt af et tilskud fra Lyngby-Taarbæk kommune, ca. 600.000 kr. Hertil betaler vi selvvalgt en mindre forbedring, yderligere ca. 112.000 kr af vore egne midler – penge foreningen allerede har. Derfor er der ikke behov for at opkræve ekstra beløb fra medlemmerne til dette projekt.
Forslag 2) vil ikke blive betalt af Lyngby-Taarbæk kommune, men de vil yde samme beløb til os i tilskud, som forslag 1) koster som standard. Forslag 2) koster derefter ca. 3.0 mio. kr. at gennemføre – penge vi ikke har. Derfor skal hvert medlem betale ca. 15.000 kr som et ekstraordinært bidrag. Som udgangspunkt skal beløbet betales nu, men kan vi på den kommende generalforsamling blive enige om at finansiere det over f. eks. 3 år, vil hvert medlem skulle afdrage ca. 500 kr/måned over de næste 3 år.
Begge forslags belægningstyper antages at have en levetid på ca. 15 år.
Det er stadig muligt at stemme (evt. omstemme) inden i morgen onsdag kl. 24.00. Stemmesedler kan printes via dette link: Valg af ny belægning 2016 med stemmeseddel.
Er der spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen og meget gerne telefonisk fx til fmd Rune Jacobsen: 4035 4142. De øvrige bestyrelsesmedlemmers numre findes her på hjemmesiden under Om Åbrinken.

Husk at stemme

Hej Åbrinkere

Det er vigtigt at alle giver deres mening til kende i husstandsafstemingen om, hvilken ny belægning vi ønsker, så Åbrinken kan få ny belægning i år. Derfor opfordrer bestyrelsen, dem der ikke har stemt endnu til at få afleveret stemmesedlen i nr. 38, 69, 74, 153 eller 193.  Stemmesedlen inkl. bilag kan downloades via nedenstående link, hvis man skulle have mistet den:

Valg af ny belægning 2016 med stemmeseddel