Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde torsdag d. 25. juni

Godkendelse af referat

 • Godkendt

Vand og varme

 • Der er kommet varmeregnskab hvilket har givet anledning til et par kommentarer om at bestyrelsen burde informere om varmebesparende tiltag. Bestyrelsen vil derfor stå for en informationsfolder samt gennemgang ved næste generalforsamling (GF). Bestyrelsen følger løbende op på lækagesagen.

Sommervarme

 • Bestyrelsen arbejder på at få lavet en fuld belysning af omkostningerne ved at have helårsvarme.

Asfaltarbejder

 • Bestyrelsen har aftalt med kommunen at der ikke starter asfaltarbejder i Åbrinken før en aftale er på plads. Den på GF aftalte dyrere og bedre løsning vil blive meget dyrere end tidligere angivet – hvis der skal oprettes for kantsten mv. Det kræver vedtagelse på GF til både at vedtage den meget dyrere løsning eller vælge den gratis løsning med ral. Der følges op på sagen.

60 års fødselsdagen

 • Festudvalget har udarbejdet et overslagsbudget som blev godkendt

Grønne arealer

 • Bestyrelsen vil søge at klarlægge foreningens forpligtelser og beføjelser i forhold til beplantning.

Fibernet

 • Der arbejdes fortsat på belysning af dette.

Hjemmesiden

 • Bestyrelsen har fået henvendelse om at teksten på hjemmesiden er svær at læse pga. lav kontrast. Vi undersøger muligheden for at ændre farvekoden.

Modekatalog

 • Bestyrelsen ønsker at lette arbejdet for medlemmer der vil bygge til eller om, ved at lave en salgs modelkatalog der viser nogle af de hyppigst forekommende godkendte til- og ombygninger med fuldt tegningssæt samt andre oplysninger der skal bruges i en byggeansøgning.

Eventuelt

 • Årsregnskabet er på trapperne.
 • Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer der har bevoksning der dækker for gadebelysning, beskærer denne.
 • Bestyrelsen holder møde med kommunen d. 8. juli angående løbende forebyggelse af rotteproblemer. Der vil komme information om mødet efterfølgende.

Næste bestyrelsesmøde

 • 18. august 2015

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s