Ekstraordinær generalforsamling aflyst

Kære Åbrinkere

På den ordinære Generalforsamling (GF) i november blev det vedtaget, at vi skulle holde varme på i Åbrinken hele året fremover. Der var dog udfordringer med at kunne redegøre for de reelle omkostninger hertil. Med de oplysninger vi havde dengang, blev det aftalt at vi ville holde varme på i 2019. Bestyrelsen kan derfor bekræfte, at der ikke vil blive lukket for (fjern-)varmen i sommermånederne i år. Vi har også fået bekræftet, at vi – undtagelsesvist – vil få samme udgift til de månedlige faste omkostninger i 2019 som for foregående år. Varmeleverandøren Holte Fjernvarme (HF) arbejder med en ny betalingsberegning for varmelevering, der med stor sandsynlig vil forhøje bl.a. den faste afgift, altså vores månedlige “grundbetaling”. Hertil kan komme justeringer for selve forbruget. Dette arbejde hos HF er endnu ikke færdigt, og vil først blive det efter sommerperioden.

På vores GF i november, blev det samtidigt vedtaget, at det skulle fremgå af vedtægterne, at der var varme på varmeanlægget hele året. Denne beslutning kunne dog ikke blive endelig, idet der var for få fremmødte. Derfor skulle en ekstraordinær generalforsamling (x-gf) afholdes inden årsskiftet. Denne x-gf måtte bestyrelsen tidligere udskyde til maj måned i år, da det fortsat ikke var muligt at kende de økonomiske konsekvenser af forslaget. Det er desværre fortsat situationen. Vi kan ikke før efter sommerferien påregne at en fastlæggelse af omkostningerne vil være aftalt hos vores varmeleverandør.

De oplysninger vi har fået fra HF gør det tydeligt, at vores udgifter til at holde varme på anlægget hele året vil stige væsentligt. Hermed menes væsentligt mere end de omkostninger der blev fremlagt på GF i november på ca. 700 kr/år/husstand.

Bestyrelsen finder derfor, at beslutningen om at indskrive helårsvarme i vedtægterne er foretaget på et uoplyst grundlag. Som følge heraf annullerer vi hermed den ekstraordinære generalforsamling omkring vedtægtsændringer for helårsvarme. Det er fortsat ikke muligt at kende de fremtidige omkostninger til helårsvarme.

Da vi forventer at omkostningerne til helårsvarme vil blive endeligt fastlagt af bestyrelsen for Holte Fjernvarme i august/september måned, vil vi oplyse medlemmerne om, at forslaget kan genfremsættes til beslutning på den kommende ordinære generalforsamling i Åbrinken til efteråret.

Men altså; der lukkes ikke for varmen i månederne juni-juli-august i år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

One Comment on “Ekstraordinær generalforsamling aflyst

 1. Kære bestyrelse.
  I har måske selv fået den samme tanke, men alligevel:
  På den kommende GF skal vi debattere ”sommervarme”. Ud over prisen, som vi jo ikke kender endnu, er det helt afgørende, at vi også kender mængden og kvaliteten af den fjernvarme vi aftager fra HF i de tre måneder.
  I bedes derfor foretage registreringer pr. 1. juni og pr. 31. august – helt som hidtil, både på HF´s måler og på husstandsmålerne. Når vi så på et tidspunkt kender HF´s tariffer, er det muligt (og enkelt), at udarbejde et orienterende regnskab for alle 193 boliger. De enkelte huse kan derved lettere vurdere, om prisen er rimelig i forhold til den varme, der er modtaget. Evt. kan ”årsopgørelsen” indrettes så det fremgår, hvor stor del af udgiften der relaterer sig til sommerperioden.
  Det er ligeledes muligt af vurdere rørtabet, og sammenligne det med resten af året.
  I bedes endvidere foretage en registrering af fremløbstemperaturen i husene i løbet af sommeren. Det vil derved være muligt at vurdere hvor mange huse, der har mulighed for at bruge fjernvarmen til opvarmning af brugsvandet med kombibeholder.
  Her i nr. 59 er fremløbstemperaturen i går og i dag 57° store dele af dagen, og det er derved tæt på at vi overgår til elopvarmning. Måske skulle I udsende en besked/advarsel om, at der er forøget risiko for, at fjernvarmen strømmer uhindret gennem beholderen – nu og til en gang ind i september.
  VH/Bent/59

  Like

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: