Åbrinkens Grundejerforening

Ny dato for fejning: 2. maj

Kære Åbrinkere

Der var anmeldt fejning i vejene i torsdags d. 25. april, og flere påpegede at det ikke skete. Det skyldes at mange havde glemt at flytte deres bil. Der er derfor aftalt en ny dag nemlig på torsdag i denne uge, – d. 2. maj. Fejebilen kommer mellem 8.30 og 10.30. Kan vi aftale at alle flytter deres bil HELT UD AF ÅBRINKEN torsdag morgen?  Så vil der til gengæld blive fejet torsdag formiddag. Husk det nu! Næste gang bliver til november.

Tak for hjælpen 🙂

Bilfrie veje den 25. april

Kære alle
Så er det blevet tid til, at vi får fejet vores veje. Dette sker torsdag den 25. april. Firmaet der gør dette for os, anmoder om ingen (eller så få som muligt) parkerer på vejene denne dag, da de ellers ikke kan udføre arbejdet ordentligt.
Altså bilfrie veje den 25. april i hele Åbrinken 🙂

Har du hæk ud til stamvejen?

Kære alle

Som I nok har lagt mærke til, er brolæggerne i fuld gang med stamvejen 🙂

Brolæggerne skal gerne kunne arbejde i hele fortovets bredde, når de lægger nye fortov. Kommunen anmoder derfor om, at alle, der har hæk ud til stamvejen, søger for at hæk/hegn holder sig inden for byggelinjen. Lygtepæle er en god rettesnor, da de typisk vil stå lige foran byggelinjen. Hvis en hæk rager for langt ud, vil kommunen give ejeren påbud om at klippe hækken.

Vi håber, at der er forståelse for dette 🙂

Fortsat god påske!

Orientering om halvmaraton d. 28. april

Kære alle

Vi har modtaget en forhåndsorientering om et halvmaratonløb d. 28. april 2019 i vores område. Se disse skrivelser fra arrangøren angående selve løbet og trafikomlægninger.

God Påske 🙂

Tilføjelse til ekstraordinær GF

Kære Åbrinkere

Jf. det brev Ole Pedersen netop har omdelt i postkasserne, ændres den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til i morgen, til et orienteringsmøde – samme tid samme sted.

Mh bestyrelsen

Husk ekstraordinær GF i morgen

Kære Åbrinkere

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling i morgen 30/1 kl 19.30 i Geels Kirkesal. Hvis I ikke selv kan komme, så giv en fuldmagt til en der kommer. Det er vigtigt at alle er repræsenteret. Dagsordenen er blevet husstandsomdelt og kan hentes her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan

Vi ses i morgen

MH bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er netop blevet husstandsomdelt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30. januar. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager. Indkaldelsen kan også downloades her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Datofejl på fuldmagt

Hej Grundejerforening.

Der er sneget sig en datofejl ind på fuldmagten på den netop omdelte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Der skulle naturligvis have stået den 28/5-2019 og ikke 14. januar.

Da der er temmelig langt tid til den 28. maj, vil der blive rundsendt en reminder, inkl. en ny fuldmagt med retvisende dato, en gang i løbet af foråret.

Bekagler fjelen.

Glædelig jul

Uro i bestyrelsen

Angående den trafik, der har været på Facebook fra et bestyrelsesmedlem, kan den øvrige bestyrelse meddele, at al officiel kommunikation foregår via hjemmesiden, som samtidig lægges i kopi på Facebook. Al anden kommunikation står for det enkelte bestyrelsesmedlems egen regning.

Angående den verserende sag om helårsvarme, vil vi gerne slå fast, at Åbrinken allerede har vedtaget helårsvarme ved seneste GF d. 22/11. Denne beslutning står fast – med mindre det viser sig, som nævnt i forrige post, at det pga diverse regnefejl bliver væsentlig dyrere end oplyst i forbindelse med det vedtagede forslag om helårsvarme jf. forrige post.

Dvs. at vedtægtsændringen angående helårsvarme ikke ændrer noget – hverken fra eller til – ift. beslutningen om helårsvarme. Den beslutning er taget. Men pga. enkelte medlemmers uro omkring den manglende indkaldelse til en ekstraordinær GF, vil bestylsen omdele en indkaldelse til dette i aften eller senest i morgen.

MVH bestyrelsen

eButler fungerer igen -opdateret 27/11

Hej alle brugere af eButler

Kamstrup har meddelt at de har fejl med at få varmemålerdata til eButler. De arbejder på at løse problemet.

Opdateret 27/11: Problemet er løst.

Mvh Morten

Opdateret dagsorden og formandens beretning til generalforsamling

Hermed en opdateret dagsorden (inkl. fuldmagt), formandens beretning samt forslag til afstemning på generalforsamlingen på torsdag den 22. november.

Samme skriv vil komme i postkasserne i løbet af weekenden.

Vel mødt!

GF november 2018

 

Valg til bestyrelsen på generalforsamlingen på torsdag den 22. november.

Kunne du tænke dig at arbejde for Åbrinken som bestyrelsesmedlem det næste år?

Alle er meget velkommen til at ringe til formanden Rune Jacobsen 40354142 og få mere at vide om arbejdet i bestyrelsen. Vi har valg til bestyrelsen på generalforsamlingen på torsdag i næste, og der er ledige pladser til besættelse. Lige nu er der absolut ikke ligevægt af kvinder og mænd i bestyrelsen,  hvorfor det vil være herligt, hvis nogle kvindelige kandidater kunne ”lokkes” til at stille op”.

NB: Husk i øvrigt at tilmelde dig/ jer til generalforsamlingen, hvis du vil have en sandwich til generalforsamlingen.