Åbrinkens Grundejerforening

Orientering om halvmaraton d. 28. april

Kære alle

Vi har modtaget en forhåndsorientering om et halvmaratonløb d. 28. april 2019 i vores område. Se disse skrivelser fra arrangøren angående selve løbet og trafikomlægninger.

God Påske 🙂

Tilføjelse til ekstraordinær GF

Kære Åbrinkere

Jf. det brev Ole Pedersen netop har omdelt i postkasserne, ændres den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til i morgen, til et orienteringsmøde – samme tid samme sted.

Mh bestyrelsen

Husk ekstraordinær GF i morgen

Kære Åbrinkere

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling i morgen 30/1 kl 19.30 i Geels Kirkesal. Hvis I ikke selv kan komme, så giv en fuldmagt til en der kommer. Det er vigtigt at alle er repræsenteret. Dagsordenen er blevet husstandsomdelt og kan hentes her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan

Vi ses i morgen

MH bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er netop blevet husstandsomdelt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 30. januar. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager. Indkaldelsen kan også downloades her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Datofejl på fuldmagt

Hej Grundejerforening.

Der er sneget sig en datofejl ind på fuldmagten på den netop omdelte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Der skulle naturligvis have stået den 28/5-2019 og ikke 14. januar.

Da der er temmelig langt tid til den 28. maj, vil der blive rundsendt en reminder, inkl. en ny fuldmagt med retvisende dato, en gang i løbet af foråret.

Bekagler fjelen.

Glædelig jul

Uro i bestyrelsen

Angående den trafik, der har været på Facebook fra et bestyrelsesmedlem, kan den øvrige bestyrelse meddele, at al officiel kommunikation foregår via hjemmesiden, som samtidig lægges i kopi på Facebook. Al anden kommunikation står for det enkelte bestyrelsesmedlems egen regning.

Angående den verserende sag om helårsvarme, vil vi gerne slå fast, at Åbrinken allerede har vedtaget helårsvarme ved seneste GF d. 22/11. Denne beslutning står fast – med mindre det viser sig, som nævnt i forrige post, at det pga diverse regnefejl bliver væsentlig dyrere end oplyst i forbindelse med det vedtagede forslag om helårsvarme jf. forrige post.

Dvs. at vedtægtsændringen angående helårsvarme ikke ændrer noget – hverken fra eller til – ift. beslutningen om helårsvarme. Den beslutning er taget. Men pga. enkelte medlemmers uro omkring den manglende indkaldelse til en ekstraordinær GF, vil bestylsen omdele en indkaldelse til dette i aften eller senest i morgen.

MVH bestyrelsen

eButler fungerer igen -opdateret 27/11

Hej alle brugere af eButler

Kamstrup har meddelt at de har fejl med at få varmemålerdata til eButler. De arbejder på at løse problemet.

Opdateret 27/11: Problemet er løst.

Mvh Morten

Opdateret dagsorden og formandens beretning til generalforsamling

Hermed en opdateret dagsorden (inkl. fuldmagt), formandens beretning samt forslag til afstemning på generalforsamlingen på torsdag den 22. november.

Samme skriv vil komme i postkasserne i løbet af weekenden.

Vel mødt!

GF november 2018

 

Valg til bestyrelsen på generalforsamlingen på torsdag den 22. november.

Kunne du tænke dig at arbejde for Åbrinken som bestyrelsesmedlem det næste år?

Alle er meget velkommen til at ringe til formanden Rune Jacobsen 40354142 og få mere at vide om arbejdet i bestyrelsen. Vi har valg til bestyrelsen på generalforsamlingen på torsdag i næste, og der er ledige pladser til besættelse. Lige nu er der absolut ikke ligevægt af kvinder og mænd i bestyrelsen,  hvorfor det vil være herligt, hvis nogle kvindelige kandidater kunne ”lokkes” til at stille op”.

NB: Husk i øvrigt at tilmelde dig/ jer til generalforsamlingen, hvis du vil have en sandwich til generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling

I jeres postkasser ligger en indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 22. november 2018 kl. 19:00 – 22:30 i Teatersalen (lokale nr. 75) på Maskinmesterskolen, Gyrithe Lemches Vej 20, Lyngby.

Sammen med indkaldelsen har I også modtaget årsrapport for 2017/ 18 samt budget 2018/ 19.

Sættenissen har været på spil i Dagsordenspunkt 5: Afleveringsfrist for forslag til behandling på generalforsamling er naturligvis ikke den 3. oktober, men den 14. november.

Vi ser frem til et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

GF indkaldelse oktober 2018

 

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling i vores grundejerforening bliver torsdag den 22. november. Mere information følger…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information vedr. asfalt- og fortovsarbejde

Som man kan se, er kommunen sammen med grundejerforeningen i gang med at renovere veje og fortove i Åbrinken i øjeblikket. Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at videregive diverse information om projektet.

Vedhæftet en skrivelse om status for projektet. En skrivelse, som i øvrigt også er at finde i jeres postkasse.

Information vedr. igangværende vejarbejde sept. 2018 – TRA-forslag – 3