Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Rettelse til forrige post

Så skete der lige en fejl 🙂

Planen der netop er blevet delt indeholder selvfølgelig ikke information om, hvilke husstande der er tilmeldt, så her følger en oversigt over det. Den må I derfor også meget gerne orientere jer i. Oversigten kan hentes HER.

Plan for udskiftning af ventiler

Så har vi fået en plan fra VVS-firmaet for, hvornår de kommer til hvilke rækker. Planen kan hentes ved at klikke HER

Vi håber på, at de også vil tage kontakt direkte til husstandene enten via email eller omdeling i postkasser, men vi ved ikke i skrivende stund om det sker.

Derfor vil vi kraftigt opfordre alle til at kigge planen igennem, og hvis der er husstande tilmeldt fra ens egen række, hvor man ved, at de formentlig ikke ser hverken opslag på hjemmesiden eller facebook, så giv dem et praj. Det vil være en kæmpe hjælp – så tusind tak på forhånd.

Vi er klar over, at det ikke er optimalt, at der skal være lukket for vandet hele dagen for de rækker der arbejdes på den pågældende dag. Og vi arbejder på at tidsrummet for lukning gøres kortere, men vi kan ikke love det. Der følger info om dette.

God weekend til alle 🙂

Varmepumper i Åbrinken

I forbindelse med en øget interesse hos boligejere (og staten) omkring installation af varmepumper ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på følgende: Installation af  varmepumper i Åbrinken vil sandsynligvis medføre uønskede støjproblemer, som kan være svære at håndtere medlemmerne imellem, og svære at dæmpe støjen fra, selv om de evt. enkeltvist overholder grænseværdien for støj. 

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvorvidt det er lovligt at have varmepumper i forhold til såvel lokalplan som støj- og varmeforsyningslovgivning. I mellemtiden opfordrer bestyrelsen til IKKE at installere varmepumper i Åbrinken.

Opfølgning på skift af ventiler

75 husstande har tilmeldt sig skift af ventiler. Listen med husnumrene anført rækkevis er sendt til VVS-firmaet, der skal udføre arbejdet. Firmaet – Bentsen VVS – har efterspurgt navn, mail, adresse mm. på alle tilmeldte, så de kan afregne individuelt. Der blev derfor i går sendt en mail ud til alle, som har tilmeldt sig via bestyrelsen. I denne mail er der angivet, hvad man skal gøre for at tilmelde sig endeligt. Så det er vigtigt at mailen åbnes.

Såfremt man har tilmeldt sig og IKKE har modtaget denne mail i går fra Nana, skal man skrive til bestyrelsen. Tjek lige spamfilter først.

De, der har tilmeldt sig telefonisk til bestyrelsen, er der taget hånd om. Vi har sendt kontaktinfo på disse til Bentsen, som har kvitteret for modtagelse.

Nu er det bare at afvente info fra Bentsen om, hvornår de vil udføre arbejdet i den række man bor i.

Opfølgning på lugtgener

Bestyrelsen har modtaget følgende svar fra forsyningen angående vores henvendelse om lugtgener efter brøndsugning:

Der er fællesledninger i Åbrinken. Det betyder, at regnvandsbrøndene også går på den ledning, hvor husstandenes spildevand går på. Når vejbrøndene bliver suget, og hvis der ikke kommer vand i den igen, vil det give lugtgener. Disse lugtgener kan også trække op i afløbene i husene, da de ligger så tæt på hovedledningen. Det kan kun afhjælpes ved, at der kommes vand i vejbrøndende.

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået på vores opfordring til at skrive, hvis man havde store gener, ser det ikke ud til at problemet er så stort længere. Bestyrelsen går derfor ikke umiddelbart videre med sagen. Såfremt nogle fortsat oplever lugtgener om 14 dage, må I gerne skrive dette til os. Og så kan vi håbe på et ordentligt regnskyl snarest 🙂

Dårlig lugt fra afløb

En del i Åbrinken har klaget over dårlig lugt fra afløb i køkken og bad. Det kan være en følge af brøndsugningen i kombination med det tørre vejr. Det skyldes at kloaksystemet er forbundet med brøndene, og når der kun er meget lidt vand i kloakken, kan brøndsugning medføre lugtgener i husene.

Bestyrelsen følger op på sagen og har kontaktet Lyngby-Taarbæk forsyning. Kraftigt regnvejr kan måske afhjælpe problemet, men vi undersøger om andet kan gøres. Skriv gerne til bestyrelsen@aabrinken.dk, hvis du oplever denne gene. Så vil vi forsøge at danne os et overblik over omfanget.

Pris på ventiler

Der har været stor tilslutning til fælles udskiftning af ventiler. Det er dejligt at vi kan gå sammen om dette, og på den måde både spare penge for den enkelte og sikre fælles vedligeholdelse af vores huse.

Nu er der ud fra den store tilslutning kommet en præcis pris. Bestyrelsens forsigtige bud lå lidt til den lave side, men vi er stadig langt fra den pris, som Birger oplyste på facebook at have givet for et par år siden. Birger gav 4000 kr for udskiftning af begge ventiler.

Allan Bentsens tilbud lyder på:

Udskiftning af 2 ventiler = 2.475,- kr inkl. moms

Udskiftning af 1 ventil = 1.915,- kr inkl. moms

Tilbuddet er baseret på, at der kun skal lukkes for vandet én gang pr. række. Hvis en husstand ikke er hjemme på det af Bentsen anmeldte tidspunkt, og han derfor skal komme igen en anden dag og lukke for vandet en ekstra gang, er der en merpris på kr. 750 inkl. moms for den pågældende husstand. Der bliver benyttet messing kuglinghaner type Mecury.

Skriv til bestyrelsen hvis og kun hvis du har tilmeldt dig udskiftning og ikke længere ønsker dette efter at have hørt prisen.

Hvis du har tilmeldt skift af to ventiler og nu kun ønsker én ventil skiftet eller omvendt, skal du ikke skrive til os. Det meddeler du bare Bentsen, når han kommer. Bentsen afregner individuelt med den enkelte husstand, og bestyrelsen slipper dermed sagen herfra.

Husk at der er deadline for tilmelding d. 1. april til: bestyrelsen@aabrinken.dk. Skriv “Skift af ventiler” i titlen.

Mvh Bestyrelsen

Fortæl gerne naboer I ved ikke ser hjemmeside/facebook om muligheden for skift af ventiler

I forlængelse af forrige opslag på hjemmesiden, vil vi gerne opfordre til, at I viderebringer beskeden om at tilmelde sig skift af ventiler til naboer og andre i nærheden, som I ved ikke ser/har adgang til hjemmeside/facebook.

På den måde får alle dels muligheden for en god pris, dels undgår vi, at der skal lukkes for vandet mere end en gang pr. række.

Tak for hjælpen 🙂

Vigtig deadline 1. april: Frist for at tilmelde sig skift af ventiler!

Om kort tid – formentlig i løbet af april – vil Lyngby Taarbæk Forsyning udskifte vores vandmålere. Vandmålerne kan dog ikke udskiftes, hvis de ventiler der sidder lige før og efter måleren ikke kan åbne og lukke helt. Bestyrelsen har derfor været i dialog med Allan Bentsen VVS om at få skiftet de to ventiler. Det er bestyrelsens vurdering at mange husstandes ventiler enten ikke kan rokkes eller ikke kan lukkes helt. Det er ikke mærkeligt, da de fleste har oprindelige ventiler siddende. Dette er derfor en god lejlighed til at få dem skiftet uanset om de fortsat lige akkurat fungerer.

Hvis du ønsker at få skiftet dine ventiler, tilbyder bestyrelsen at koordinere dette ved at lave en samlet bestilling til Bentsen. Det, du skal gøre, er at skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@aabrinken.dk senest 1. april. Skriv “Skift af ventiler” i titlen og noter navn og husnummer i selve mailen.

Vi har ikke en nøjagtig pris, men et bud er ca. 1000 kr. pr. husstand. Når vi har modtaget jeres tilmeldinger, sender vi den samlede bestilling til Bentsen. Herefter modtager vi en pris, som vi meddeler via hjemmesiden samt facebook. Hvis du efter pris-oplysning IKKE ønsker at få ventilerne skiftet, skal du aktivt meddele bestyrelsen dette. Bentsen afregner individuelt med de involverede husstande.

Se eksempler nedenfor på, hvordan ventilerne kan sidde placeret. Vandmåleren sidder i viktualiekælderen under trappen. På nederste foto er det ventil 1 (før) og 2 (efter), det drejer sig om.

Du tjekker om ventilerne kan lukke helt ved at tænde for vandet fx ude i køkkenet. Luk derefter ventilen før vandmåler. Vandet i køkkenhanen skal nu stoppe helt, ellers er ventilen ikke tæt. Gør det samme med ventilen efter vandmåleren. Begge ventiler skal kunne stoppe vandet helt.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Grønthøsteren kommer

I den nyligt omdelte orientering fra bestyrelsen fremgik det, at der fortsat er en del medlemmer, der ikke holder hække og anden beplantning indenfor skel. Dette hindrer sikker passage for os selv, gæster, varebiler, renovationskøretøjer samt ikke mindst udrykningskøretøjer. Vi har på det seneste fået flere klager fra vognmænd, der ikke kan komme frem pga. bevoksning, der rager ind over vejbanen.

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til, som det også fremgik af orienteringen, at bestille gartneren til at beskære alt det grønne, der rager ud over skel. Der er netop blevet omdelt et brev til de medlemmer, hvor vi har kunnet konstatere, at hække og anden beplantning i baghaven hindrer sikker passage. Af brevet fremgår det, at gartneren vil beskære ind til skel fra d. 1. februar 2021 og frem.

Dette kan virke som en voldsom handling, men årsagen er som beskrevet ovenfor. Det vil være en god idé at beskære selv inden 1. februar, hvis man ikke ønsker beskæring med grov hånd. Bemærk at også grene, der hænger ud over vejarealet op til højder på 5-6 m, vil blive savet af. For nærmere information kan rettes henvendelse til bestyrelsesmedlem Henrik Brade på tlf.: 40 78 10 25.

     

Manglende omdeling til rækken nr 80-100

I går delte bestyrelsen en lille hilsen ud, men desværre har vores administrator fået printet for få eksemplarer, og derfor mangler rækken nr 80-100 at få. Det beklager vi selvfølgelig mange gange og vil rette op på fejlen snarest muligt.

Det omdelte består af bestyrelsens orientering fra året der gik, en orientering fra varmeudvalget, samt en hilsen fra vores administrator.

Glædelig jul til alle!

Træfældning på I.C. Modewegsvej

Nogle har måske undret sig over den omfattende træfældning på I.C. Modewegsvej for nylig. Det gjorde bestyrelsen og vi spurgte kommunen, hvad årsagen til fældningen af allétræerne var. Her kommer svaret:

“I december 2019 blev der udarbejdet en tilstandsvurdering af lindealléen på I.C. Modewegsvej. Denne vurdering viste, at lindetræet ud for Brede Børnehave, var rådden i stubben. Rådangrebet er højst sandsynligt forsaget af påkørselsskader, der dermed har forsaget revner i rodudløbene, hvorfor det var vigtigt at fælde den.

De 6 træer, der blev fældet i samme omgang, blev fældet grundet symptomer på angreb af svamp. Det var symptomer som udfald i kronerne samt barknekrose, der gjorde at vi valgte at fjerne de 6 træer.

Der er ikke planer om flere fældninger, da de øvrige træer vurderes sunde og raske, men vi følger selvfølgelig træernes udvikling/sundhed nøje.

I forbindelse med denne fældning, har vi ingen planer om genplantning. Ser man på selve betingelserne for trivsel og vækst af nyplantede træer i den eksisterende trærække, er der meget svære vækstbetingelser, bl.a. pga. manglende lys. De eksisterende trækroner hæmmer simpelthen for nye træers vækst, hvorfor det er formålsløst af efterplante på nuværende tidspunkt.”