Åbrinkens Grundejerforening

Husk ekstraordinær GF i morgen

Kære Åbrinkere

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling i morgen 30/1 kl 19.30 i Geels Kirkesal. Hvis I ikke selv kan komme, så giv en fuldmagt til en der kommer. Det er vigtigt at alle er repræsenteret. Dagsordenen er blevet husstandsomdelt og kan hentes her: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 30. jan

Vi ses i morgen

MH bestyrelsen

Opfølgning på generalforsamling den 16. nov. 2017

Tak for stor og livlig deltagelse på generalforsamlingen den 16. november. I har alle modtaget en fysisk version af referatet i jeres postkasser.

Der er vedhæftet:

  1. Indkaldelse inkl. forslag
  2. Budget 2017-18 som udsendt før, og fremlagt på generalforsamling
  3. Referat fra mødet
  4. Budget 2017-18 efter behandling på generalforsamling – inklusiv vedtagne forslag
  5. Årsrapport 2016-17

indkaldelse inkl. forslag

referat

Budget inkl. vedtagne forslag

budget 2017-18 – fremlagt på GF

Årsrapport 2016-17

Husk generalforsamling d. 16. november kl. 19:00 på Gyrithe Lemches vej 20, Lyngby

Kære Åbrinkere

Indkaldelse til årets generalforsamling blev uddelt i weekenden. Det foregår i år på Maskinmesterskolen på Gyrithe Lemches Vej, da Teatersalen på Frilandsmuseet desværre var optaget. Der er ikke andre sale i umiddelbar nærhed, der er store nok til os alle sammen. Vi håber at den lille ekstra vej ikke afholder nogen fra at komme. Som sidste år holder vi pause midtvejs med sandwich og drikkelse.

Husk at tilmelde jer ved at sende en email til bestyrelsen@aabrinken.dk, eller ved at udfylde slippen nederst på indkaldelsen. Det er af hensyn til bestilling af sandwich

Fristen for at indsende forslag til behandling er onsdag d. 8. november. Forslag sendes til bestyrelsen@aabrinken.dk.

Bestyrelsen har brug for flere kræfter. Vi opfordrer alle interesserede til at stille op. Man kan enten sende en mail om sit kandidatur til bestyrelsen eller blot stille op på selve mødet.

Vel mødt 🙂

Generalforsamling 2017

Så er datoen sat for årets generalforsamling. Det bliver d. 16. november kl 19.00.

Vi fortsætter succesen fra sidste år og afholder forsamlingen i den gamle teatersal på Frilandsmuseet – og serverer naturligvis sandwich i pausen 🙂

Mere information følger når vi nærmer os. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Husk ny beliggenhed for generalforsamlingen

Generalforsamlingen d. 13. oktober kl. 19.00 foregår i år i Teatersalen på Frilandsmuseet, Højskolevej 17-19. Der er indgang via Højskolevej og biler kan parkeres på hjørnet af Kongevejen og Højskolevej. Se kort her: beliggenhed (Teatersalen markeres af 1-tallet). Husk tilmelding til bestyrelsen@aabrinken.dk, hvis I vil sikre jer en sandwich.

Vi skal bl.a. diskutere muligheder for forbedret/billigere varmesystem, ny lokalplan (hvilke til- og ombygninger vil vi have i Åbrinken) og skal Åbrinken have et fælleshus – i så fald hvordan og hvorledes. Desuden er der kommet en række forslag fra medlemmerne herunder om vi skal pålægge hundeejere at holde deres hunde i snor på Åbrinkens område, om vi skal vælge fuld genopretning af alle kantsten og brønde i forbindelse med den nye vejbelægning, om vi skal vedtage at lave en rørfond så vi forsikrer os i forbindelse med rørbrud, om vi skal have et fællesrum til opbevaring af oprindelige elementer fx køkkener, døre mv. og om vi skal hyre en rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af et Åbrinken udspil til ny lokalplan.

Som I kan se, er det helt afgørende, at alle husstande møder op og deltager i diskussionerne af disse vigtige og spændende emner. Ellers får vi ikke en repræsentativ dialog.

Vi ses på torsdag 🙂

Mange hilsner bestyrelsen

Husk at tilmelde jer Generalforsamlingen

Husk at sende tilmelding til bestyrelsen@aabrinken.dk. Skriv blot husnummer og antal deltagere. Tilmeld jer gerne nu – det tager et sekund 🙂

DET ER VIGTIGT AT ALLE HUSSTANDE ER REPRÆSENTEREDE. Der vil være sandwich, smukke omgivelser og spændende/vigtige diskussioner. Vi skal bl.a. diskutere kommende lokalplan, mulighederne for fælles initiativer, fælleshus mm. samt jeres forslag.

Tilmeldingsfrist er d. 12. oktober kl. 12.00.

Se nærmere information om generalforsamlingen i det omdelte materiale.

Husk generalforsamling 13. oktober kl. 19.00-22.30

I weekenden deler vi den officielle indkaldelse inkl. dagsorden ud til den nært forestående generalforsamling d. 13. oktober kl. 19.00-22.30. Bemærk at tidspunktet er rykket en halv time frem i forhold til tidligere annoncering. Det foregår i Teatersalen på Frilandsmuseet. Der er indgang via Højskolevej, som er en sidevej til Kongevejen. Se beliggenhed her: beliggenhed. Man kan parkere på hjørnet af Kongevejen og Højskolevej, hvorfra der er 5 minutters gang til Teatersalen.

Undervejs vil der blive serveret sandwich og drikkevarer. For at vi ikke får bestilt alt for mange sandwich, beder vi jer om at tilmelde jer arrangementet enten ved at sende en mail med husnummer og deltagerantal til bestyrelsen@aabrinken.dk  eller ved at udfylde blanketten nederst på indkaldelsen (som kommer i weekenden) og aflevere hos en af bestyrelsens medlemmer.

Som tidligere annonceret vil formandens beretning ikke blive læst op i sin helhed, men kort refereret i udvalgte bidder. Den samlede beretning vil blive husstandsomdelt umiddelbart før generalforsamlingen.

Vi håber at se alle husstande repræsenterede. På den måde får vi den bedste dialog om fælles anliggender i Åbrinken. Vi skal bl.a. snakke om forbedringer og dermed mulige besparelser i forhold til varmeforsyningen, trivsel i Åbrinken, mulighederne for at præge en kommende lokalplan og meget mere. Dertil kommer alle de forslag, som I stiller. Husk at der er deadline for at indsende forslag d. 5 oktober. Forslag sendes til bestyrelsen@aabrinken.dk eller afleveres hos en af bestyrelsens medlemmer (nr. 38, 69, 74, 153 eller 193).

Vel mødt 🙂

Referat fra generalforsamlingen 2015

Så er referatet for den ordinære generalforsamling 2015 kommet. Det kan downloades her

Referatet vil blive husstandsomdelt i løbet af de næste par dage.

God læsning 🙂