Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Rotter

Bestyrelsen har d. 8. juli haft møde med kommunen om bekæmpelse af rotter. Åbrinken har ikke flere rottesager end andre bebyggelser, men sagerne står på over længere tid og rammer flere ejendomme pga. husenes og kloakkernes konstruktion. Bestyrelsen har derfor anset det for relevant at få en grundig vejledning fra kommunen i, hvordan vi kan forholde os forebyggende til rotteproblemer. Se afsnittet om Rotter under Skadedyr for at læse anbefalinger og vejledninger.

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde torsdag d. 25. juni

Godkendelse af referat

 • Godkendt

Vand og varme

 • Der er kommet varmeregnskab hvilket har givet anledning til et par kommentarer om at bestyrelsen burde informere om varmebesparende tiltag. Bestyrelsen vil derfor stå for en informationsfolder samt gennemgang ved næste generalforsamling (GF). Bestyrelsen følger løbende op på lækagesagen.

Sommervarme

 • Bestyrelsen arbejder på at få lavet en fuld belysning af omkostningerne ved at have helårsvarme.

Asfaltarbejder

 • Bestyrelsen har aftalt med kommunen at der ikke starter asfaltarbejder i Åbrinken før en aftale er på plads. Den på GF aftalte dyrere og bedre løsning vil blive meget dyrere end tidligere angivet – hvis der skal oprettes for kantsten mv. Det kræver vedtagelse på GF til både at vedtage den meget dyrere løsning eller vælge den gratis løsning med ral. Der følges op på sagen.

60 års fødselsdagen

 • Festudvalget har udarbejdet et overslagsbudget som blev godkendt

Grønne arealer

 • Bestyrelsen vil søge at klarlægge foreningens forpligtelser og beføjelser i forhold til beplantning.

Fibernet

 • Der arbejdes fortsat på belysning af dette.

Hjemmesiden

 • Bestyrelsen har fået henvendelse om at teksten på hjemmesiden er svær at læse pga. lav kontrast. Vi undersøger muligheden for at ændre farvekoden.

Modekatalog

 • Bestyrelsen ønsker at lette arbejdet for medlemmer der vil bygge til eller om, ved at lave en salgs modelkatalog der viser nogle af de hyppigst forekommende godkendte til- og ombygninger med fuldt tegningssæt samt andre oplysninger der skal bruges i en byggeansøgning.

Eventuelt

 • Årsregnskabet er på trapperne.
 • Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer der har bevoksning der dækker for gadebelysning, beskærer denne.
 • Bestyrelsen holder møde med kommunen d. 8. juli angående løbende forebyggelse af rotteproblemer. Der vil komme information om mødet efterfølgende.

Næste bestyrelsesmøde

 • 18. august 2015

Nyhedsbrev – Juni 2015

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse omdelt d. 15/6-2015

“Long time, no see,” som man siger, når man skal være lidt morsom. En anden måde at sige det på er, at der er gået et stykke tid siden sidste nyhedsbrev. Det skyldes, at bestyrelsen flytter mere og mere kommunikation over på den nye hjemmeside (som stadig hedder www.aabrinken.dk), og så er Facebook-gruppen efterhånden blevet meget aktiv, så nu går der næppe en dag uden et opslag om et-eller-andet.

Dem, der ikke har opdaget det endnu, bør gå ind på Åbrinkens nye hjemmeside og nyde synet. Den blev sendt i luften omkring årsskiftet – i første omgang blot med det oprindelige indhold, men sidenhen er der kommet mere indhold til, og man kan i dag blandt andet finde referater fra bestyrelsesmøder, nyheder osv.

En af de meget praktiske nyskabelser er en abonnementsfunktion, hvor man kan bede om at få en mail, når der er nyt på hjemmesiden. Vi har allerede et halvt hundrede abonnementer på den ordning, men der er plads til mange flere, så bare spring til.

“Så får vi måske ikke nyhedsbreve på papir længere?” hører man nogen råbe. Jo-jo, rolig nu. Al den vigtige kommunikation kommer stadig på papir. Det er den nemmeste måde til at sikre, at alle får beskeden. Så indkaldelser til generalforsamling, referater osv. kommer stadig i postkassen.

Sankthansbål

(Det her er netop et eksempel på en nyhed, som allerede har været på Facebook nogen tid, når dette læses, og måske er den allerede løst. Check på Facebook.)

Foreningen leder efter en bålmester til at stå for Sankt Hans bålet. Det har været en hyggelig tradition i mange år, at Åbrinken har haft sit eget bål, men det har desværre skortet på frivillige de seneste år. Foreningen støtter selvfølgelig projektet og sørger for, at rammerne er i orden (bål, plads, orkester osv.), men vi savner nogle frivillige til at stå for arrangementet.
Mads Strandgaard (Åbrinken 153) vil gerne give fif til proces og bål, men har ikke mulighed for at påtage tjansen som bålmester. Bestyrelsen vil derfor opfordre interesserede i at kontakte os (på bestyrelsen@aabrinken.dk), så det kan blive Sankt Hans igen i år.

60-års fødselsdagsfest

Hip-hurra. Åbrinken fylder 60 år (og er “still going strong”). Forberedelserne er godt i gang. Der er nedsat et hurtigt arbejdende festudvalg, som er ved at planlægge detaljerne i arrangementet. Datoen er fastsat (12. september). Arrangementet kommer til at bestå af noget underholdning for børn om eftermiddagen og noget fælles spisning om aftenen. Maden skal leveres af vor lokale slagter (som i øvrigt også leverede maden til 50-års fødselsdagen).

Der er også ved at tegne sig et billede af budgettet. Vi regner med (mindst) 3 – 400 (glade) deltagere, som hver betaler 100-200 kroner. Vi regner også med, at børn skal betale mindre end voksne, og vi budgetterer med, at foreningen spytter 100.000,- i kassen. Alt i alt burde det række til alletiders fest.

Udvalget er efterhånden nået så langt, at de er begyndt at søge efter frivillige, som har lyst til at hjælpe med forberedelserne eller på den store dag. Interesserede kan henvende sig til Jakob (nr. 165), Morten (nr. 74) eller Martin (nr. 40) eller på mail til bestyrelsen@aabrinken.dk.

En officiel invitation med tilmelding er på trapperne.

Grønne spande til haveaffald

Bestyrelsen er (endnu en gang) blevet opfordret til at minde om, at man skal flytte de grønne haveaffalds-beholdere tilbage i haven efter tømning i stedet for at lade dem blive stående på vejen ude bag ved hækken. Så meget desto mere fordi skraldemændene er begyndt at lægge beholderne ned, når de har tømt dem, for så behøver de ikke at stoppe op for at se, om de stadig er tomme, når de kommer ugen efter.

Derfor, husk at trække den grønne beholder ind i haven igen torsdag aften, når den er blevet tømt. Så bliver din genbo glad (og det er godt), og så bliver det lidt hurtigere for din skraldemand at lave sit arbejde (og så bliver han glad).

Varmeregnskabet er på vej

Varmeåret er slut, og varmeregnskabet er på vej. Vi har fået tallene til gennemsyn, og det ser meget fornuftigt ud. Det totale forbrug er ca. 2.300 MWh, hvilket er små 20% lavere end sidste sæson. Det gennemsnitlige forbrug er knapt 12 MWh pr. hus. Det højeste forbrug er godt 21 MWh, og det laveste er cirka 4½ MWh.

Afkølingen er blevet lidt ringere i år, end den har været tidligere. Et gennemsnitligt hus i Åbrinken har nu en afkøling på omkring 20 grader (mod 22 sidste år). De bedste huse ligger stadig over 40 grader (og de ringeste omkring 5 grader).

Vi er ved at samle de sidste bilag sammen, så vi kan få regnskabet gjort færdigt. Forventningen er, at årsopgørelsen kan blive delt ud i løbet af sommeren.

Vil du vide mere?

Nu er vi ved at løbe tør for plads, og der er sikkert stadig meget, du vil vide noget om (ny asfalt, fibernet, frugttræer, legeplads eller ???). Fortvivl ikke. Kontakt i stedet bestyrelsen. Send en mail til bestyrelsen@aabrinken.dk, eller grib fat i en af os (Torben i nr. 38, Martin i nr. 40, Rune i nr. 69, Morten i nr. 74, Jakob i nr. 165 eller Nana i nr. 193). Kontaktinformationer kan findes på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen + ønsket om en god sommer

Bestyrelsen

YouSee Nyt

Følgende nyhed har bestyrelsen modtaget fra YouSee.

Se de fleste af dine tv-kanaler på pc, tablet og mobil, når du vil og hvor du vil – uanset hvor du er i Danmark. Det koster ikke ekstra, hvis du har en Mellem-, Fuld-, tillægs- eller Bland selv-pakke.

Se tv når du vil og hvor du vil med:

Live-tv: Se det tv, der er lige nu – hvor du vil Med Live-tv kan du se det tv, der er lige nu. Hvis fjernsynet er optaget, eller kampen starter på vej hjem. Du kan se tv i bussen, i køkkenet eller hvor du vil.

Start forfra: Se med fra starten med et enkelt klik. De første 5 minutter er gode at få med. Også selvom du kom for sent i gang. Så kan du starte en udsendelse forfra, mens den er i gang.

Tv-arkiv: Se dine programmer, når det passer dig. Du bestemmer selv, hvornår du vil se dine yndlingsprogrammer. Gå på opdagelse i Tv-arkivet og find det, du gik glip af eller gerne vil gense.

Sådan kommer du i gang

Log ind via YouSee Play Tv & Film app’en eller youseeplay.dk med dit YouSee Login. Eller opret et på you-see.dk/opretlogin. Så kan du se tv på alle skærme. Få hjælp på yousee.dk/tvonline

TV Grafik

Få tilskud til BedreBolig planer

I 2015 giver Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud til Bedre-Bolig planer, så husejere kan spare både penge og CO2, og få et bedre indeklima.

Se mere på http://www.ltk.dk/bedrebolig eller læs vedhæftede PDF for yderligere info.

Ny praksis for byggesager og nyt på hjemmesiden

Møde med kommunens tekniske forvaltning 22. januar 2015

Tidligere har grundejerforeningens bestyrelse godkendt byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke er et krav. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen. Læs mere under Om- og tilbygninger.

Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er diverse steder blevet opdateret i konsekvens af ovenstående. Endvidere har vi tilføjet en side med Bestyrelsens rolle samt lagt referater, regnskaber og budgetter fra de tidligere generalforsamlinger op på siden Generalforsamlinger.

Opdateret dato til Åbrinkens 60-års fødselsdag: Den 12. september 2015

Hej alle,

Sæt venligst kryds i kalenderen den 12. september (IKKE den 5. september som tidligere meldt ud), hvor vi holder Åbrinkens 60-års fødselsdag. 

Festudvalget består pt. af Jakob Schilder-Knudsen, Morten Mandrupsen og Martin Majlund. Vi søger en masse frivillige til at tage del i at arrangere en super dag for såvel børn som voksne. 

Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor eller tag fat i bestyrelsen, hvis du gerne vil hjælpe til.

Yderligere info følger, så snart første festudvalgsmøde er blevet afholdt.

Kh. bestyrelsen

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde onsdag d. 25 februar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Referat fra sidste møde.
 •  Legeplads, genopretning & evt. ny-installationer
  • Svævebanen er fortsat nedtaget og den bliver sat op igen (tidspunkt ikke fastsat).
 •  Åbrinken 60 år, festudvalgets arbejde
  • Den 12. september 2015 afholdes 60 års fødselsdag i Åbrinken. Yderligere information vil blive distribueret via Facebook samt husomdelt nyhedsbrev snarest.
 • Fibernet i Åbrinken
  • Business case på implementering af fibernet i Åbrinken er præsenteret. Bestyrelsen undersøger muligheden for at etablere fibernet sammen med fibernetgruppen, for at fremsætte et forslag til generalforsamlingen.
 • Asfaltarbejder for 2015, Åbrinken som privat fællesvej sammen med LTK
  • Bestyrelsen tager teten på pålægning af ny asfalt. Der afventes med ændringer af vejarealer indtil efter pålægning af asfalt, dog undersøges etableringsomkostninger, som vil blive fremlagt på næste generalforsamling.
 • Ændringer til hjemmesiden
  • Diverse, som vil blive opdateret inden for de næste par uger.
 • Byggesager og deres behandling
  • Bestyrelsens indstilling til byggesager kommer ikke til at have betydning for den enkelte boligejers byggeprojekter.
 • De grønne områder
  • Der arbejdes på at ændre legepladsen areal
 • Fjernvarme, ændring af a conto opkrævning.
  • Der er taget imod nedsættelse. Bestyrelsen er enige om at hæve beløbet igen efter to måneder.
 • Evt.
  • Udlån af borehammer og stiger hos Jakob Schilder-Knudsen i nummer 165
 • Næste møde
  • Den 8. april 2015

Ny Hjemmeside

Til medlemmerne i Åbrinkens Ejerforening i Brede:

Vi syntes vi trængte til af få fornyet Åbrinkens hjemmeside. De senere år er mange nye kommunikationsformer dukket op, – og vi kan ikke benytte dem allesammen.

Bestyrelsen har valgt fortsat at lade vores hjemmeside være det officielle kommunikationsmedie i foreningen. Vi vil her på hjemmesiden holde medlemmerne informeret om de igangværende aktiviteter, og om anden vigtig information, der kan have interesse for foreningens medlemmer.

Vi har, som det ses, således valgt at lade hjemmesiden få et nyt udseende, og vi modtager gerne ris og ros hertil her.

Det er vores intention, at vi med denne relancering håber på en hjemmeside der udvikler sig løbende, med bidrag og forslag til indhold fra medlemmerne.

God fornøjelse!

Nana, Morten, Jakob, Martin, Torben & Rune.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 13 januar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Møde med LTK
 • Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde OG gennemgang af status på tildelte actions.
  1. Drift af fjernvarmeanlægget
   1. 5 års gennemgang
   2. Kælderen under nr. 78
   3. Utætheder i fjernvarmeanlæg
   4. Aflæsning af målere
  2. Om- og tilbygninger
  3. Grønne områder og legeplads
   1. Overdragelse fra Lis til Jakob
   2. Asfaltering, herunder vejbump
   3. Legeplads
   4. Snerydning
 • Affaldsordning
 • Kommunikation og præsentation af ny hjemmeside
 • 60 års fødselsdag
 • Eventuelt
 • Næste møde: onsdag den 25. februar