Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Ny praksis for byggesager og nyt på hjemmesiden

Møde med kommunens tekniske forvaltning 22. januar 2015

Tidligere har grundejerforeningens bestyrelse godkendt byggeprojekter på forhånd. Kommunens tekniske forvaltning har på et møde 22. januar 2015 oplyst, at dette ikke er et krav. Der er ganske vist krav om høring ved visse typer af projekter, men det vil kommunen selv foretage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Man behøver altså ikke at sende byggeprojekter til grundejerforeningens bestyrelse, før de sendes til kommunen. Læs mere under Om- og tilbygninger.

Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er diverse steder blevet opdateret i konsekvens af ovenstående. Endvidere har vi tilføjet en side med Bestyrelsens rolle samt lagt referater, regnskaber og budgetter fra de tidligere generalforsamlinger op på siden Generalforsamlinger.

Opdateret dato til Åbrinkens 60-års fødselsdag: Den 12. september 2015

Hej alle,

Sæt venligst kryds i kalenderen den 12. september (IKKE den 5. september som tidligere meldt ud), hvor vi holder Åbrinkens 60-års fødselsdag. 

Festudvalget består pt. af Jakob Schilder-Knudsen, Morten Mandrupsen og Martin Majlund. Vi søger en masse frivillige til at tage del i at arrangere en super dag for såvel børn som voksne. 

Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor eller tag fat i bestyrelsen, hvis du gerne vil hjælpe til.

Yderligere info følger, så snart første festudvalgsmøde er blevet afholdt.

Kh. bestyrelsen

Dagsorden og beslutninger til bestyrelsesmøde onsdag d. 25 februar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Referat fra sidste møde.
 •  Legeplads, genopretning & evt. ny-installationer
  • Svævebanen er fortsat nedtaget og den bliver sat op igen (tidspunkt ikke fastsat).
 •  Åbrinken 60 år, festudvalgets arbejde
  • Den 12. september 2015 afholdes 60 års fødselsdag i Åbrinken. Yderligere information vil blive distribueret via Facebook samt husomdelt nyhedsbrev snarest.
 • Fibernet i Åbrinken
  • Business case på implementering af fibernet i Åbrinken er præsenteret. Bestyrelsen undersøger muligheden for at etablere fibernet sammen med fibernetgruppen, for at fremsætte et forslag til generalforsamlingen.
 • Asfaltarbejder for 2015, Åbrinken som privat fællesvej sammen med LTK
  • Bestyrelsen tager teten på pålægning af ny asfalt. Der afventes med ændringer af vejarealer indtil efter pålægning af asfalt, dog undersøges etableringsomkostninger, som vil blive fremlagt på næste generalforsamling.
 • Ændringer til hjemmesiden
  • Diverse, som vil blive opdateret inden for de næste par uger.
 • Byggesager og deres behandling
  • Bestyrelsens indstilling til byggesager kommer ikke til at have betydning for den enkelte boligejers byggeprojekter.
 • De grønne områder
  • Der arbejdes på at ændre legepladsen areal
 • Fjernvarme, ændring af a conto opkrævning.
  • Der er taget imod nedsættelse. Bestyrelsen er enige om at hæve beløbet igen efter to måneder.
 • Evt.
  • Udlån af borehammer og stiger hos Jakob Schilder-Knudsen i nummer 165
 • Næste møde
  • Den 8. april 2015

Ny Hjemmeside

Til medlemmerne i Åbrinkens Ejerforening i Brede:

Vi syntes vi trængte til af få fornyet Åbrinkens hjemmeside. De senere år er mange nye kommunikationsformer dukket op, – og vi kan ikke benytte dem allesammen.

Bestyrelsen har valgt fortsat at lade vores hjemmeside være det officielle kommunikationsmedie i foreningen. Vi vil her på hjemmesiden holde medlemmerne informeret om de igangværende aktiviteter, og om anden vigtig information, der kan have interesse for foreningens medlemmer.

Vi har, som det ses, således valgt at lade hjemmesiden få et nyt udseende, og vi modtager gerne ris og ros hertil her.

Det er vores intention, at vi med denne relancering håber på en hjemmeside der udvikler sig løbende, med bidrag og forslag til indhold fra medlemmerne.

God fornøjelse!

Nana, Morten, Jakob, Martin, Torben & Rune.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 13 januar

Ønskes uddybende information omkring beslutninger truffet til mødet, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

 • Møde med LTK
 • Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde OG gennemgang af status på tildelte actions.
  1. Drift af fjernvarmeanlægget
   1. 5 års gennemgang
   2. Kælderen under nr. 78
   3. Utætheder i fjernvarmeanlæg
   4. Aflæsning af målere
  2. Om- og tilbygninger
  3. Grønne områder og legeplads
   1. Overdragelse fra Lis til Jakob
   2. Asfaltering, herunder vejbump
   3. Legeplads
   4. Snerydning
 • Affaldsordning
 • Kommunikation og præsentation af ny hjemmeside
 • 60 års fødselsdag
 • Eventuelt
 • Næste møde: onsdag den 25. februar