Åbrinkens Grundejerforening

På tirsdag går der folk rundt og registrerer

Åbrinkens lokalplansudvalg oplyser, at Rønnow arkitekter på tirsdag vil lave en registrering i Åbrinken med henblik på at udarbejde en bevaringsanalyse for kvarteret. Arbejdet skal bl.a. understøtte det igangværende arbejde med at udarbejde Åbrinkens forslag til en ny lokalplan. Arbejdet på tirsdag vil medføre, at der vil gå nogle arkitekter rundt i Åbrinken og tage noter samt fotografere.

I slutningen af næste uge vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med information om de projekter, der har været i gang siden sidst – dvs. første halvår af 2017. Her vil I bl.a. kunne læse om status på lokalplansarbejdet og på asfalt- og fjernvarmearbejdet.

Midsommerhilsner fra bestyrelsen 🙂

Skt. Hans er kommet tilbage

Kære Åbrinkere

Efterlysningen gav pote, der er fundet en midlertidig løsning, og Skt. Hans bliver til noget. (Vejrguderne synes oven i købet at være blevet os mildere stemt i mellemtiden.)

Bålet tændes kl. 21:30.

Bestyrelsen

Tilbud om alarm-anlæg

Bestyrelsen har modtaget dette tilbud om alarm-anlæg til private. Tilbuddet kan downloades her: alarm-anlæg

Yderligere information om anlægget kan fås hos Jacob Rais i nr 189, der har fået anlægget installeret.

Korrektion

Posten om fjernvarme info-møde var en fejl. Vi er nødt til at udsætte dette møde 1-2 måneder. Vi beklager og beder jer se bort fra posten. Den er fjernet fra hjemmesiden, men er formentlig havnet i manges indbakke. Slet den trygt 🙂

Vi forbedrer stien ved Åkanden (tidligere DanAm)

Ved sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om at rette op på de korte stier fra vejene uden om Åbrinken og ind til vores stikveje. Den gang aftalte vi, at bestyrelsen ville prøve at tage en enkelt sti for at få nogle erfaringer og danne os et indtryk af økonomien.

Nu går vi i gang! På mandag d. 12 september starter Køge Anlægsgartner med at forbedre stien ved børnehuset Åkanden. Arbejdet betyder, at fliserne bliver fjernet, og der bliver spærret for gennemgang. Husk derfor at beregne tid til at gå en anden vej. Ellers risikerer du at komme for sent til toget :). Arbejdet ventes at stå på det meste af ugen og være færdigt torsdag eller fredag.

Hensigten er, at dette skal være et pilotprojekt, som kan vise, hvordan det kommer til at se ud, når stierne er færdige. Bestyrelsen regner med at stille forslag på generalforsamlingen om at fortsætte med resten af stierne hurtigst muligt, når vi har set, hvordan den første er blevet.

Er du en linselus?

1/9-2016

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra DR, som søger medvirkende til et nyt program om nabostridigheder. Så har du nabostridigheder og er lidt af en linselus, har du chancen nu :). Vedhæft fra DR kan downloades her: DR2 søger medvirkende.

Husstandsafstemningen

30. august 2016
Bestyrelsen har fået spørgsmål til den samlede pris for arbejderne i de to forslag vedrørende ny belægning, og om hvordan de skal betales. Derfor vil vi her præcisere udgifterne for den enkelte grundejer:
Forslag 1) vil blive betalt af et tilskud fra Lyngby-Taarbæk kommune, ca. 600.000 kr. Hertil betaler vi selvvalgt en mindre forbedring, yderligere ca. 112.000 kr af vore egne midler – penge foreningen allerede har. Derfor er der ikke behov for at opkræve ekstra beløb fra medlemmerne til dette projekt.
Forslag 2) vil ikke blive betalt af Lyngby-Taarbæk kommune, men de vil yde samme beløb til os i tilskud, som forslag 1) koster som standard. Forslag 2) koster derefter ca. 3.0 mio. kr. at gennemføre – penge vi ikke har. Derfor skal hvert medlem betale ca. 15.000 kr som et ekstraordinært bidrag. Som udgangspunkt skal beløbet betales nu, men kan vi på den kommende generalforsamling blive enige om at finansiere det over f. eks. 3 år, vil hvert medlem skulle afdrage ca. 500 kr/måned over de næste 3 år.
Begge forslags belægningstyper antages at have en levetid på ca. 15 år.
Det er stadig muligt at stemme (evt. omstemme) inden i morgen onsdag kl. 24.00. Stemmesedler kan printes via dette link: Valg af ny belægning 2016 med stemmeseddel.
Er der spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen og meget gerne telefonisk fx til fmd Rune Jacobsen: 4035 4142. De øvrige bestyrelsesmedlemmers numre findes her på hjemmesiden under Om Åbrinken.

Generalforsamling 13. oktober kl. 19.30 i Teatersalen på Frilandsmuseet

Bestyrelsen inviterer i år til en anderledes generalforsamling, hvor den smukke og stemningsfulde Teatersal på Frilandsmuseet vil danne rammen om dialog om vores grundejerforenings formål og fremtid. Vi håber at I vil være med til at gøre generalforsamlingen til en årlig begivenhed, der styrker fællesskabet.

Bestyrelsens medlemmer vil kort orientere om de konkrete opgaver, de hver især har arbejdet med. Kasseren vil gennemgå regnskabet, mens formandsberetningen kun vil blive sendt rundt og ikke fremført. På den måde håber vi at skabe mere plads til dialog om forslag og andre emner der kræver Åbrinkernes samspil.

Det er vigtigt at alle husstande møder op med mindst en repræsentant. Ellers kan vi ikke få en nuanceret og fællesskabsorienteret dialog. Reserver aftenen nu og begynd at glæde jer – også fordi der vil være et lille underholdningsindslag 🙂

Forslag fra medlemmerne skal indleveres til bestyrelsen senest 5. oktober. Dagsorden, regnskab og formandsberetning vil blive sendt rundt senest 29. september. Indkomne forslag sendes rundt senest 10. oktober. Der er ubesatte pladser i bestyrelsen. Vi opfordrer alle til at stille op – især kvinder. Bestyrelsen er lige nu overrepræsenteret af mænd og af ingeniører 🙂

VEL MØDT

Opfordring til fællesspisning Skt Hans

Vi vil gerne opfordre til fællesspisning på plænen Skt Hans aften fx kl 19. Der er nye borde-bænkesæt og de gamle er der stadig, så der er en del siddepladser. Ellers står den på medbragte tæpper og selvfølgelig en stor picnickurv 🙂

Bålmesteraspiranter søges !

Vi afbrænder Sankt Hansbål på torsdag 23. juni kl. 21.00 – BEMÆRK TIDLIGERE TIDSPUNKT END NORMALT – efter ønske fra en del familier med små børn og efterlyser nu bålmesteraspiranter, som vil hjælpe med det praktiske og meget gerne kunne stå for dette fremover på egen hånd. Opgaverne er bl. a. at tænde bålet kl. 21.00 og holde øje med det til ca. 23.00. Der skal trykkes sange efter aftale med ÅBBÅ vort suveræne bålorkester. Og til medlemmerne heraf skal der indkøbes forfriskninger. Alt sammen under vejledning af undertegnede.

Meld jer til Mads Strandgaard, Å 153 på mobil 2192 9681 – det er en hyggelig opgave og hvis der melder sig nogle stykker, som vil og kan gøre det i fællesskab er det ikke noget særlig tidskrævende.

Glæder os til at høre fra jer!

Undersøgelse af lokal klimatilpasning

Kære Åbrinkere

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en studerende i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han er ved at undersøge, hvordan grundejere på bedst mulig vis kan inddrages i den kommunale indsats for at forebygge oversvømmelser af deres ejendomme. Baggrunden for undersøgelsen er, at mange kommuner de senere år har oplevet store problemer med oversvømmelser, bl.a. fordi kloakkerne ikke kan håndtere den stigende mængde regnvand.

Du kan bidrage til denne undersøgelse ved at udfylde et spørgeskema. Det tager 5-10 minutter og findes her www.bit.ly/klimaDK

Mange hilsner Bestyrelsen 🙂

 

Vigtig information til alle i Åbrinken (og omegn)

Det er konstateret, at der er foregået svindel overfor min. ét medlem af ejerforeningen: Svindelen minder lidt om et “ikke voldeligt” hjemmerøveri. Det foregår ved, at falske håndværkere kontakter beboeren gennem et stykke tid, med påskud om, at der skal foretages nogle arbejder på ejendommen. Når de finder det belejligt, kommer de forbi og “arbejder”. De opkræver herefter straks kontant betaling for arbejderne eller betaling for byggematerialer.
På denne måde er det lykkedes at franarre mindst ét godtroende medlem et større beløb, uden at der har været udført nogen arbejder. Sagen er politianmeldt.
Særligt ældre beboerne, eller beboerne med nedsat dømmekraft, kan tænkes udsat for dette “håndværker-team”, og vi skal her advare familie/venner imod denne svindel.
De personer der udfører svindelen er formentlig udlændinge, – politiet mener det kan være personer fra Irland eller Rumænien -, og de taler ikke dansk flydende. De viser sig typisk i en kassevogn/håndværkerbil, senest en hvid varevogn. Bliver du vidne til en optræden fra dette team, så vil politiet gerne have den information også.
Mvh bestyrelsen v/Rune Jacobsen