Åbrinkens Grundejerforening

Lukket for varmen, onsdag den 20/12 fra kl. 08:30

Onsdag den 20/12 fra kl. 08:30 vil der blive lukket for varmen i hele Åbrinken. Vi forventer at operationen tager tre timer.

Vi beklager, naturligvis at der lukkes for varmen på denne kolde årstid. Der skal foretages, en nødvendig, udskiftning af en defekt varmeveksler i hovedcentralen, nr. 195. Vi håber I kan holde varmen.

Vi har endvidere den glædelige nyhed, at vores store lækage i den sydlige fjernvarmekreds er lokaliseret, og at der er ved at blive taget hånd om den.

Status på opretning af kantstene og asfaltarbejde

Der arbejdes ufortrødent videre med opretning af kantstene og fortove på stikvejene. Lige nu er man i gang på vej tre på ulig side. Brolæggerne arbejder videre så længe de finder det forsvarligt mht. vejret. Husk at tage hensyn til passage på stamvejen i Åbrinken, når der parkeres på denne.

Flere af jer har forespurgt om kommunen er opmærksom på, at der skal gøres plads til sort asfalt på vejene. Kommunen blev gjort opmærksom på generalforsamlingens beslutning straks efter afholdelsen. Lyngby -Taarbæk kommune har derfor sikret, at der de seneste par uger har været arbejdet efter vort nye ønske. I praksis betyder dette, at kanterne hæves yderligere et par cm.

Vort ændrede ønske til belægningen har en omkostning. Der afventes tilbud fra kommunen på prissætning af sort asfalt. Når dette foreligger vender bestyrelsen tilbage til medlemmerne jf. beslutningen fra generalforsamlingen.

Vi kan hilse fra kommunen og sige, at  henvendelser vedr. asfaltbelægning og i igangværende arbejder skal ske til bestyrelsen. Kommunen har  fået flere henvendelser fra medlemmer vedr. vejarealet, og det kan kommunen ikke administrere, hverken som telefoniske henvendelser  eller  som mail, – så kontakt bestyrelsen i stedet for, hvis du vil spørge til arbejdet.

Så er varmen på vej igen :-)

Årsag til nedbrud: Problemer med differenstrykket hos Holte Fjernvarme

Der er udfald på varmen i hele Åbrinken.

Der er udfald på varmen i hele Åbrinken. Umiddelbart ser det ud til at være en fejl hos Holte Fjernvarme, men der arbejdes på sagen.

God mandag 😉

Generalforsamling d. 16. november kl. 19:00 på Gyrithe Lemches vej 20, Lyngby

Asfalt, lokalplan, sommerfest, varme mv. Vigtige emner der skal træffes beslutninger om på generalforsamling d. 16. november kl. 19:00 på Gyrithe Lemches vej 20, LyngbyBeslutninger der vil have betydning de næste mange år frem!

Mød derfor talstærkt op. Vi bestiller sandwichs og vil gerne have en ide om hvor mange der kommer. Send derfor en mail eller aflevér en tilmeldingsseddel til bestyrelsen. bestyrelsen@aabrinken.dk. Tilmelding er dog ikke et krav for deltagelse. Vel mødt, vi ses til GF

Alternativt kan I aflevere en fuldmagt til jeres nabo der selvfølgelig deltager 😉

Slides fra info-mødet i går om ny lokalplan

Lokalplanudvalget takker for et godt og konstruktivt møde i går i Geels Kirkesal om Åbrinkens fremtidige udvikling og lokalplan. Der var ca. 60 tilstede. For de der ikke var der eller gerne vil gense lokalplanudvalgets præsentation, kan den downloades her.

Asfalt-arbejdet er nu gået i gang

Brolæggerne har nu påbegyndt arbejdet i Åbrinken. Den første række er en prøverække. Herefter  kommer  der mere  information om, hvor og hvornår der bliver  arbejdet  videre ned  ad  Åbrinken. Indtil videre  arbejdes der derfor kun på den første række. Det er fortsat  planen at  sidevejene  udbedres først, derefter  stamvejen. Yderligere information kan fås hos formand Rune Jacobsen på tlf: 40 35 41 42.

Mvh Bestyrelsen

Mere om asfalt-arbejdet

I forbindelse med den forestående renovering af fortove og kantsten – den første etape for renoveringen af vejarealet – vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at der skal være ryddeligt langs skel til vejarealet. Det gælder både foran og bagved husene. Hvis kommunen ikke kan komme til fortove og kantsten, vil området blive sprunget over, og dette stykke vil ikke blive renoveret. Det er i alles interesse, at alle strækninger renoveres, hvor det er nødvendigt, og derfor anmoder vi kraftigt alle om at gå deres skel til det kommunale vejareal efter, for at sikre adgang til fortove og kantsten. Ved vendepladserne kan denne strækning være noget større end for de andre huse. Undlad venligst helt parkering på arbejdsområderne. Kommunen har lovet at melde en startdato ud i god tid, inden arbejdet starter. Bestyrelsen vil varsko beboerne, når vi kender denne dato.

Nu starter asfalt-arbejdet snart

Lyngby Taarbæk kommune har meddelt at renoveringen af vejarealet i Åbrinken starter inden længe. I første omgang vil fortove mv. blive efterset, medens selve vejens overflade formentlig først bliver renoveret i det kommende år 2018.
Arbejdet vil først blive udført på sidevejene, derefter på selve stamvejen. Sidevejene vil blive afspærret én efter én, og kan således ikke benyttes – heller ikke til parkering – under arbejdet. Kommunen anmoder om, at vi er opmærksomme på ikke at holde i vejen for større køretøjer, herunder renovation, når vi parkerer.
.
Kommunen vil opsætte skiltning i fornødent omfang, og entreprenøren vil husstandsomdele et stykke papir, der orienterer om arbejdet.
Bestyrelsen har ikke yderligere information på nuværende tidspunkt.

Driftsforstyrrelser i varmeforsyningen, fredag den 15/9

I morgen, fredag den 15/9 vil der i en periode være lukket for fjernvarmen. Der skal udskiftes udstyr i varmecentralen, 78.De berørte huse er: Alle lige numre: 2-124 og ulige numre:1-87.

Generalforsamling 2017

Så er datoen sat for årets generalforsamling. Det bliver d. 16. november kl 19.00.

Vi fortsætter succesen fra sidste år og afholder forsamlingen i den gamle teatersal på Frilandsmuseet – og serverer naturligvis sandwich i pausen 🙂

Mere information følger når vi nærmer os. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.